cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
210 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.250

Îndreptarea legii (română), 1652

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [15] f., p. 1-780

* Erori de paginație (p. 1-780)
* Text scris de mână în paralel cu textul tipărit, pentru paginile 91-94, 411-413 și 610-692. Caligraful a folosit o hârtie ce are filigranate literele P. și F., sub care se află, probabil, anul 1816, dar și coale care au filigranate un leu încoronat
* Citat în: Braunstein, Iancu -- Catalogul cărților vechi românești 1643-1830. – Iași : Biblioteca Academiei Române. Filiala Iași, 1981. 7
* Conservare: exemplar incomplet
* Legătură piele pe lemn, cu încuietori
* Însemnări: „Am cumpărat eu, pop[a] Dumitrașco, această pravilă de la Todor din necope în t[aleri] 12 noi, iar cin'or fura să fie afurisit de-aceste trei soboară. Amin. Și când am cumpărat-o este : Alexe sin jupan..., Todor..., Constantin din mar[or], Ilie brat Alexie mar[tor]. Și au fost cursul anilor 7254 [1746], f. dni 8“ , alfabet: chirilic [p. 472]
* Însemnări: „Această pravilă iaste a schitului de la Potoc, de la Piscul lui Ban. I napisan a mnog greașnic. Eromonah Theodosie“ , alfabet: chirilic [p. 472]
* Însemnări: „Această sfăntă și dumnezeiască carte să chiamă pravilă, adecă Îndreptarea legii. Iaste a dum[nealui] Barbu lu Bărsescu... Zaarie“ , alfabet: chirilic [p. 504]
* Însemnări: „Eromonah Theodosie de la schit, de la piscul lui Ban, de la Șcheia“ , alfabet: chirilic [p. 504]
Dumitrașco , logofăt [deținător istoric]
Theodosie , ieromonah în schitul Potoc [deținător istoric]
schitul Potoc , (jud. Iași) [deținător istoric]
Todor [din Necope (?)] [deținător istoric]
Bărsescu, Barbu [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române. Filiala Iași, inv. n.a.
Proveniență: donație
bibliografi:
Iancu Braunstein (elaborare 1980)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 1 februarie 2000 Victor Toader