cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
77.5 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.239

Mysterio sau Taina Botezului (română), 1651

        Mystirio sau sacrament, sau taine / cu porunca și cu toată cheltuiala a Părinte[lui] Ștefan . – Acum, de întâi, tipărite. – (Târgoviște : Întru cinstita casă a Înălțării..., 1651). – [8], 106 p. ; in quarto (22 x 17 cm.), 22 R. (15 x 13 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 59
Mysterio sau Taina Botezului (română), 1651 [titlu uniform]
Mystirio [Titlu în Bibliografia românească veche]
Ștefan, mitropolit al Țării Românești. ed. ; ed.com.

cuvinte cheie: cultul ortodox; Sfântul Botez


Datele de exemplar:

. – [8], 106 p.
* Conservare: Exemplar bine conservat
* Legătură în piele, cu ornamente și medalion religios aurite (sec. XVIII)
* Ex-libris: Din cărțile Cernichii, Calinic arhi[mandrit] [f. [8r]]
* Ex-libris: Mănăstirea Cernica [f. [8r]]
* Ornamente manuale: xilogravură (Înălțarea), negru [f. [8]v]
* Ornamente manuale: xilogravură (Taina Botezului), negru [p. 65]
* Însemnări: „Ca să poate să să fi alcătuit acest cuvânt de vreun apusean, de aceea am însemnat ca să nu greșască cineva să urmeze, că greșește păcat de moarte. C. arh.“ , alfabet: chirilic [p. 26]
* Însemnări: „Măcar că zice într-această carte să toarne la botez, dar nu este priimit bisericii răsăritului, nimeni să nu tarne, ci să afunde. Calinic, arh. Cernica, 1847, avg. 7“ , alfabet: chirilic [p. 25]
Mănăstirea Cernica [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 59, inv. 239
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1980-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 19 august 1999... Victor Toader