cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
180 Kb

Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.219

Biblie.N.T. (română), 1648

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [5], 324f.

* Conservare: învelitoarea coperții deteriorată având găuri de zbor
* Legătura: coperta din piele brună pe scoarțe de lemn, cotorul pe 4 nervuri (profilate); coperta 1 este ornată cu un chenar fitomorf stilizat, de asemenea coperta 2 [legătura originală]
* Ex libris: manuscris, persoană
* Ex libris: Biblioteca Teleki-Bolyai (ștampilă, instituție) [foaia cu signatura II verso]
* Însemnări: „[33] de merte di grâu di pe Padisa [?], grâu curat 1843 avgust 6 zile“ / Kuptsa Ilisie [?] (6 august 1843) , alfabet chirilic [foaia de gardă 1]
* Însemnări: „1843 iulie 16 am dat una merta di cucuraz la aure [...]“ , alfabet chirilic [coperta 2 interior]
* Însemnări: „1843 iunie 20 am dat lui Lati Gerge împrumut până ii tomna“ , alfabet chirilic [coperta 2 interior]
* Însemnări: „A lui Fesedi Gavris 1858“ / Fesedi Gavris (1858) , alfabet latin [foaia de gardă 1]
* Însemnări: „Această carte ai a lui Fersedi Iosef au căpătatu an anu 1863“ / Feredi Iosef (1863) , alfabet latin [foaia de gardă verso]
* Însemnări: „Astăzi anul 1842 în iulie 9 zi[le] am mâncat din pâne nouă“ / Kuptsa Ilisie [?] (9 iulie 1842) , alfabet chirilic [coperta 1 interior]
* Însemnări: „Despre boala sfrantului piatra vânătă crispai rachiu di drozde piatra vânătă să-l arză în foc + cu smantână să să ungă înlontru să-l beie cu rachiu di drozdi și să să afume cu tina bor acopirit cu un șervet“ , alfabet chirilic [foaia de gardă verso]
* Însemnări: „Ezen kenvet [...] anok nemes kuptsa ilisie de bui falva most ull kis iklod ben tekintetes doboka varmegye folyo 1841 no[v]ember 13 en az uyy tesztament evangelia es sent apostolok“ / Kuptsa ilisie (13 noiembrie 1841) , alfabet latin [foaia de gardă 1]
* Însemnări: „În au [...] 1852 amu luatu aceasta 11 zile ku [...] in zloti ban rei“ (11 aprilie 1852) , alfabet chirilic și latin [foaia de gardă 2]
* Însemnări: „În zioa de astăzi am fost eu din voia lui Dumnezeu sănătos din totă virtutea me“ / Cupcea Vasilie [?] , alfabet chirilic [coperta 2 interior]
* Însemnări: „Lăudat să fie numeli domnului pentru mare [...] ce s-au îndurat de noi toți serbii săi find cu fiol meu Vasilie în anul 1842 vind de la Gherla în 2 ianuari = on cine turbat au inprisurat pe Vasili și suflându-i în gură din aerul acela era bolunzască ci în 14 ianuar s-au dus la [...] la on lup [...] Cupcea Vasilie Cupcea Moisii“ / Cupcea Moisii (1842) , alfabet chirilic [foaia de gardă 2 verso]
* Însemnări: „Nobilis Cupcsa Ilisie de buie findu-i stăpân cu ajutoru lui Dumnezeu comitatu Doboka Ilis iklod 1844 fevruari 28“ / Cupcsa Ilisie (28 februarie 1844) , alfabet chirilic și latin [foaia de gardă 2]
Cupcea, Ilisie, De buie. (1841-1844) [menționat pe: coperta 1 interior, foaia de garda 1, coperta 2 interior] [deținător istoric]
Cupcea, Moisii. (1842) [menționat pe: foaia de gardă verso] [deținător istoric]
Cupcea, Vasilie [menționat pe: coperta 2 interior] [deținător istoric]
Fersedi, Iosef. (1863) [menționat pe: foaia de gardă 1 verso] [deținător istoric]
Fesedi, Gavris. (1858) [menționat pe: foaia de gardă 1] [deținător istoric]
Biblioteca Teleki-Bolyai. (1966, Târgu-Mureș) [menționat pe: foaia cu signatura II verso] [deținător istoric]
Biblioteca Județeană (Târgu-Mureș, județul Mureș), inv. 29258
Proveniență: anticariat
bibliografi:
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 21 februarie 2000 Victor Toader