cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
160 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.164

Cazania lui Varlaam (română), 1643

NOTE DE EXEMPLAR:

. – f. [2]-[3],1-384 ; f. 1-116 : ilustrații

* Exemplar descris, din punct de vedere al însemnărilor, de Simion Florea Marian în Inscripțiuni de pe manuscripte și cărți vechi din Bucovina... Partea I: Inscripțiunile de pe manuscriptele și cărțile din districtul Câmpulungului, p. 90-96
* Citat în: Mitric, Olimpia -- Cartea românească veche în județul Suceava (1643-1830) . – 4 vol. – Suceava, 1992-1995, 1. 6
* Conservare: exemplar incomplet, lipsește foaia de titlu ; lipsesc foile [1], [1]-[4] de la sfârșit
* Legătură artistică în lemn și piele ; două încuietori din metal
* Ornamente manuale: xilogravuri (cei patru evangheliști, sfinții trei ierarhi, sfinții apostoli Petru și Pavel, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava și Cuvioasa Paraschiva. În medalionul central superior este reprezentat iisus Hristos binecuvântând), [negru] [f. de tit.]
* Însemnări: „Să să știe de când s-au tipărit la Eș, la anul 1643, această carte ce să numeaște Cazanie, și acuma, la anul acesta, 1847, este de 205 ani, aceasta să să știe. Scris-am eu, preotul Gheorghe Iancovici, presviter“ , alfabet: chirilic [coperta 2]
* Însemnări: „Această carte o au tăziluit-o popa Gavril și cu fratele său, Vasile, să să știe ani 1692 s-au scris în zile lui Apafiă Mihai, luna iuli, 9 zile“ , alfabet: chirilic [f. 270, jos]
* Însemnări: „Aceasta sfântă carte Ucitelnă o am cumpărat robul lui Dumnezeu Freneță Simion și cu giupâneasa dumisale, Mărica, și fratele dumisale, Freneță Mihai, Vasile, Ion și părinții dumisale, Ion, Todosie, Dan, Toader, Vasile, Odochie, Todosie, Mărica, Ignat, Chira, Todosie, Sava și au dat-o pomană în biserica cea bătrână în sat în Lupașul de Sus, unde este hramul Precistii... iară cine s-ar afla pe urma noastră de seten[i] să-i aibă a tălmăzui... lui Apafi Măhai, craiul Ardealului, v leta de la săzdanie [facere] 7200, de la Hristos 1692. A scris popa Gavril Moldovan din Suciu“ , alfabet: chirilic [f. 268v-270]
* Însemnări: „Și această carte o am cumpărat în zilele lui popa Precop, să știe“ , alfabet: chirilic [f. 270v-271]
* Însemnări: „Eu, Lupul Zaharie din sat Bârgău, dat-am această sfântă Evanghelie ucetenă la biserica din Căndreni, care o a am cumpărat pe banii mei drepți și oa am dat pomană pentru sufletul meu și a părinților mei și soțului meu și a feciorilor mei. Și o am dat ca să fie sfintei biserici în veci, unde este hramul sfântului Nicolai, iară cine ar fura-o... 1781, febr[uarie] 28 zile“ , alfabet: chirilic [f. 198]
* Însemnări: „Ciocăneștile, 5“ , alfabet: chirilic [șnit, jos]
Freneță, Simion (1692) [deținător istoric]
Lupul, Zaharie [din Bârgău] [deținător istoric]
Biserica Parohială (Dorna Căndreni), (jud. Suceava), (1781) [deținător istoric]
Mănăstirea Dragomirna (jud. Suceava), inv. 1664
Proveniență: donație
bibliografi:
Monica Tatușescu (1980)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 10 februarie 2000 Victor Toader