cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
160 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.164

Cazania lui Varlaam (română), 1643

NOTE DE EXEMPLAR:

. – I: f. [2], 5-217, 219-383 ; II: [70]f. : ilustrații

* În absența paginii de titlu, apartenența acestui exemplar din importanta antologie omiletică a lui Varlaam la unul din cele două tiraje definite până acum de bibliografie este dificil de aproximat. Notăm, totuși, că după particularitățile ornamentale și de text ale filei 280, ar ține de tipul B
* Citat în: Mălinaș, Constantin -- Catalog de carte românească veche (1643-1830). – Oradea : Editura „Mihai Eminescu“, 1993. 1
* Conservare: corpul cărții a fost supus operațiunilor de dezinfecție, desfacerea legăturii, curățirea mecanică a depozitelor de impurități etc. ; hârtia cu numeroase depozite de ceară și de praf, pete de grăsime precum și o cromatică galbenă, brună și maro, din cauza atacului de mucegai ; învelitoarea de piele și scoarțele de lemn au fost distruse de insecte, orificii de zbor apăreau mai ales în jurul închizătorilor ; Legătura, inițial detașată de corpul cărții, a fost refăcută în întregime [cusătură continuă, pe patru ligamente din sfoară, cu capitalband, învelitoare din piele maro, ceruită, pe lemn, cu binduri, forzaț din hârtie japoneză, nu s-au refăcut închizătorile, cartea are cutie] ; lipsesc multe file față de un exemplar complet care ar trebui să fie de [3], 384, 116, [4] file ; printr-o reparare stângace, s-au lipit numeroase file pe o hârtie pergamentoasă, ceea ce a provocat gofrarea lor
* Legătură nouă, în piele
* Ex-libris: „Această cazanie a lui popa gavril suștiu iosifu... 1799“ [f. 46]
* Ex-libris: „Dulca Vasile învățător“ [f. 342]
* Ex-libris: „Mihaiu Serag la 5-IV-1931“ [f. 100]
* Ornamente manuale: desen în peniță (cerb în salt, cu floare în gură), maro [f. 337]
* Ornamente manuale: desen în peniță (chenare de pagină, diferențiate ornamental), maro [f. 1-6]
* Ornamente manuale: desen în peniță (leu mergând), maro [f. 223]
* Ornamente manuale: desen în peniță (literele R și U de pe ultimul rând al paginii sunt ornate cu împletituri legate de depasanta inferioară), maro [f. 1]
* Ornamente manuale: desen în peniță (pește cu floare în gură), maro [f. 223]
* Ornamente manuale: desen în peniță (pește cu floare în gură), maro [f. 223]
* Ornamente manuale: desen în peniță (pereche în costume de epocă, ornamentate floral și geometric, ridicând o cupă), maro [f. 251]
* Ornamente manuale: frontispiciu cu ilustrație (miniatură), roșu, galben și verde [f. 1]
* Însemnări: „Văl[ea]t 1720 Mesțe martea în 20 de zile aciastă sântă carte: anume: păocenie oau cu[m]părat dela popa ghiorghie din vidolm derept 15 florinți și oau dat pomană în sălciuadesus să fie moșie iara ce oava fura să fie afurisit de 318 de părinți din nechea“ , alfabet: chirilic [f. 81-83]
* Însemnări: „asta carte lu popa gav[r]il pomană din robii tăi gav[r]il ravica ieva maria sofia“ , alfabet: chirilic [f. 266]
* Însemnări: „aciastă carte au rămas de popa Toader la fraț să oție prunci lor de vor învăța carte dă să nu fie pomană lui si fraților văleat ot roj[destva] h[rist] va 1699, pis popa Ionașco“ , alfabet: chirilic [f. 36]
* Însemnări: „aduți aminte de mini dmnizeul miu robulu tău iosivu șI mmălăiaște dmne bunule... aciastă carte alui gav[r]il suște iosfu... cine o fura să fie afurisit di tri 318 di părinți diny nichia sc[r]isam eu... 1791“ , alfabet: chirilic [f. 258]
* Însemnări: „alecsi feciorul popei toader anca“ , alfabet: chirilic [f. 198]
* Însemnări: „iacum gav[r]ilă ravica osifu ioan marica sofița“ , alfabet: chirilic [f. 140]
* Însemnări: „Pis popa toader otțe mariu pomeni g[ospod]i opriamă erei toader ion“ , alfabet: chirilic [f. 4]
Dulca, Vasile, învățător [deținător istoric]
Pantea, Mihăilă [deținător istoric]
Pantea, Văsălie [deținător istoric]
Popa, Gavril (din Șuștiu) [deținător istoric]
Popa, Gheorghe (din Fenișu, Bihor) [deținător istoric]
Popa, Toader [deținător istoric]
Popovici, Teodor [deținător istoric]
Scrag, Mihai [deținător istoric]
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai“ (Oradea), inv. 296.410
Proveniență: achiziție, 16.09.1968.
bibliografi:
Constantin Mălinaș (1990)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 10 februarie 2000 Victor Toader