cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
83,8 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.204

Liturghier (slavonă), 1646

        Liturghiarion : si est' Slujebnik : [Liturghier], : [adică Slujebnic] / [tipărit de] Arhimandritul Ioan. – (Mănăstirea Dealu : Arhimandritul Ioan, 1646) . – [4], 256 f. : ilustrații ; in quarto (21 x 15 cm.), 18R. (15 x 11 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 49
* Legat în două volume cu paginația în continuare ; paginație greșită: la numerotarea părții întâi s-a înlocuit 31 cu 32, 41 cu 42 și 43 cu 44 ; tipar roșu și negru cu caractere de două mărimi
Liturghier (slavonă), 1646 [titlu uniform]
Ioan, arhimandrit . tip.

cuvinte cheie: cult public; cărți liturgice


Datele de exemplar:

. – [4], 256 f. : ilustrații
* Conservare: foaia 256 ruptă ; incomplet: lipsesc foile 4-5 și 257-264
* Legătură veche, în piele, cu ornamente aurite (vol.I) și simplă, fără cotor (vol.II)
* Ex-libris: Biblioteca Casei Bisericii [f. de tit.]
* Ex-libris: Muzeul de Antichități din București [f. de tit.]
* Ornamente manuale: xilogravură (chenar), negru [f. de tit.r]
* Ornamente manuale: xilogravură (masa proscomidiei), negru [f. 101]
* Ornamente manuale: xilogravură (Sf. Diskos), negru [f. 6]
* Ornamente manuale: xilogravură (Sf. Grigore), negru [f. 78]
* Ornamente manuale: xilogravură (Sf. Ioan Zlatoust), negru [f. 14]
* Ornamente manuale: xilogravură (Sf. Vasile cel Mare), negru [f. 55]
* Ornamente manuale: xilogravură (sub Deisis, corbul românesc încadrat de Matei Basarab și Elena Doamna cu arhimandritul Ioan la picioarele lor), negru [f. de tit.v]
Casa Bisericii. Biblioteca (București) [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 49, inv. 204
Proveniență: donație
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 02 august 1999... Victor Toader