cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Biblie.V.T. Psalmi (slavonă), 1580

        Psaltire slavonescă. – ([S.l.] : [S.n.], 1580). – [288]f. ; in quarto, 18R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 34
* Până în acest moment nu se cunosc exemplare în țară, dar Ioan Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche faptul că o notiță despre o Psaltire slavonească păstrată la Biblioteca Muzeului Rumianțov din Moscova, a fost extrasă dintr-o dare de seamă din acea bibliotecă de către Karataev.
Biblie.V.T. Psalmi (slavonă), 1580 [titlu uniform]

cuvinte cheie: cultul ortodox; cărți bisericești

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 26 iulie 1999... Victor Toader