cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
 
Biblia V.T. Psalmi (slavonă), 1577

        Psaltire slavonéscă / Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu împlinirea sfîntului Duh și cu porunca domnului Io Alexandru Voevod și a fiului său Io Mihnea Voevod și a prea-osfințitului mitropolit Serafim, eu păcătosul diacon Coresi am scris acéstă sfântă carte ce se numesce Psaltire... . – ([Brașov] : [Coresi], 1577). – [170]f., 31R. și 26R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 20
* Volumul cuprinde mai multe inițiale ornate și trei feluri de ornamente: un frontispiciu cu stema Țării Românești la începutul Psaltirii, un vultur într-o cunună de snopi pe foaia liminară 2 verso, la sfârșitul psalmilor și la sfârșitul volumului și un ornament împletit.
Biblia V.T. Psalmi (slavonă), 1577 [titlu uniform]
Alexandru, voievod . patron.
Coresi, diaconul. tip.
Mihnea, voievod. patron.
Serafim, mitropolit . patron.

cuvinte cheie: cărți bisericești; Vechiul Testament

DEȚINĂTORI ROMÂNI: DEȚINĂTORI STRĂINI:

Muzeul Literaturii Române, Iași | inv. 4862 |
Muzeul bisericescSfântul Nicolae“, Șcheii Brașovului
| inv. 126 |

Monê Hilandariou (Grecia, Athos [Muntele])
Monê Hilandariou (Grecia, Athos [Muntele])
Manastir Krušedol (Jugoslavia, Voivodina)

 

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 20 martie 2000 Victor Toader