cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Biblie.V.T. Psalmi (română), 1567

        Psaltire românească. – ([S.l.] : Diaconul Coresi, 1568)

* Până în acest moment nu se cunosc exemplare în țară, iar Ion Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche că T. Codrescu a publicat în revista "Buciumul Romanu" (Iași, 1875) mai multe glosare pentru texte vechi românești, printre care se află un glosar pentru o Psaltire românească a diaconului Coresi, tipărită în 1568, diferită de toate celelalte psaltiri cunoscute.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 14
Biblie.V.T. Psalmi (română), 1567 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Tudor, diacul. tip.

cuvinte cheie: Vechiul Testament; cărți bisericești

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 21 iulie 1999... Victor Toader