cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
137 Kb

Imagine: foaia 3 verso, caiet 20, inv.75

Biblia V.T. Psalmi (slavonă), 1576

        Psaltire slavonească. – (Brașov : [S.n.], 1576). – [129]f. ; in quarto (20 x 15 cm.) , 18R. (15 x 10 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 181
Biblia V.T. Psalmi (slavonă), 1576 [titlu uniform]

cuvinte cheie: cărți bisericești; Vechiul Testament


Datele de exemplar:

. – [129]f.
* Conservare: multe file deteriorate, cu lipsuri în text; lipsă caietele 1-3
* legătură veche în piele pe lemn, cu ornamente presate, deteriorată la cotor (sec. XVI)
Biblioteca Academiei Române, inv. 75
Proveniență: donația Oficiului Parohial greco-catolic din Berivoiul Mic, Făgăraș, 1909
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 22 iulie 1999... Victor Toader