cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
111 Kb

Imagine: foaia 3 verso, caiet 17, inv.60

Octoih (slavonă), 1567

        Octoih slavon / [tipărit de] Lorinț. – (Brașov : Lorinț, 1567). – [192]f. ; in folio ; (27 x 19 cm.), 26R. (19 x 12 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.IV. 6
Octoih (slavonă), 1567 [titlu uniform]
Lorinț, diacul. tip.

cuvinte cheie: cultul ortodox; cărți bisericești


Datele de exemplar:

. – [192]f.
* Conservare: lipsă câte o filă din caietele 1 și 10, file completate cu mss.
* legătură nouă în piele, peste care este lipită vechea legătură
Biblioteca Academiei Române, inv. 60
Proveniență: fost al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga“
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 21 iulie 1999... Victor Toader