cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti

Antologhion (greacă medie), 1697

* Pagină de titlu:ANTOLOGHION
TOU HOLOU ENIAUTOU
LIAN PLOUSIOTATON PANTON
ton nyn heuriskomenon Anthologhion.
Periekhei gar ou monon tas nyn heuriskomenois Anthologhiois Akolouthi
as, alla kai holon to Psalterion meta tes Oktoekhou,...
Etypothe de en te periphemo kai periphanestate Oungroblakhia...
Spoude men kai dapane tou...Kyr Galaktionos tou Bidale
...EN TE SEBASMIA MONE TON EISODEION
TOU SYNAGOBOU
para Anthimou Hieromonakhou tou ex Iberias.
En etei S[ote]rio 1697. Kata mena Iannouarion

 
coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 13 iunie 2000 Victor Toader