cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Octoih (slavonă), 1535

       Octoih slavonesc. – (Ungro-Vlahia : [S.n.], 1535)

* Până în acest moment nu se cunosc exemplare în țară, iar Ion Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche că un exemplar din această carte a fost văzut de către arhiereul dr. Athanasie Mironescu Craioveanu, profesor la Facultatea de Teologie din București în Biblioteca Mănăstirii Lavra de la Muntele Athos în 1889.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 4
Octoih (slavonă), 1535 [titlu uniform]

cuvinte cheie: cultul ortodox; cărți bisericești


 

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 14 iulie 1999... Victor Toader