cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
 
Octoih (slavonă), 1510

       Octoih slavonesc / Octoih, tipărit din porunca lui Io Vlad Voevod și stăpânitor întregei Țeri a Ungro-Vlahiei și a celor de lângă Dunăre în anul 7018 (1510), ostenindu-se întru acesta ieromonachul Macarie. – (Târgoviște : Macarie, 1510)

* Până în acest moment nu se cunosc exemplare în țară, iar Ioan Bianu reproduce în Bibliografia Românească Veche descrierea Octoihului făcută de către Karataev. Acesta menționează că un exemplar al acestuia se află la muntele Atos, în biblioteca mănăstirii Hilindar.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 2
Octoih (slavonă), 1510 [titlu uniform]
Octoih slavonesc [titlu în Bibliografia românească veche]

cuvinte cheie: cultul ortodox; cărți bisericești

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 14 iulie 1999... Victor Toader