cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
77.3 Kb Foaia de titlu, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.266
Dosoftei, mitropolit al Moldovei

        Psaltire a S[fâ]ntului Proroc David / cu dzâsa și cu toată cheltuiala prea luminatului Ștefan Petru Voevoda ; de smeritul Dosothei Mitropolit de Țara Moldovei. – (Uniev : În tipografia mănăstirii : [S.n.] , 1673). – [266]f. : ilustrații ; in quarto (19 x 16 cm.), 18 R. (16 x 13 cm.)

* Numerotare greșită a foilor
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 65
Biblie.V.T. Psalmi (română), 1673 [titlu uniform]
Psaltirea în versuri [Titlu în Bibliografia românească veche]
Dosoftei , mitropolit al Moldovei . trad.
Simeon . tip.
Petru, Ștefan , domnitor al Moldovei . ed.com. ; patron.

cuvinte cheie: Vechiul Testament; ritual creștin

  • Muzeul Național de Istorie al României, București | inv. 29563 |

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 23 decembrie 1999 Victor Toader