cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
128 Kb Imagine: foaia 8 recto, caiet 2, inv.96
Zbornic (slavonă), 1580

        Sbornic slavonesc / Din porunca prea-osfințitului mitropolit al Ardealului Kir Ghenadie, m'am ostenit cu acéstă scriere eu păcătosul și ticălosul ce me numesc între omeni Coresi diaconul. – (Sas-Sebeș : diaconul Coresi , 1580). – [467]f. : gravuri în lemn ; in folio (28 cm.), 31R. și 32R. (22 x 13,5 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 28
* Ion Bianu îl consideră tipărit de diaconul Coresi
Zbornic (slavonă), 1580 [titlu uniform]

cuvinte cheie: scrieri religioase; viețile sfinților

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 10 iulie 1999... Victor Toader