cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Biblie.N.T. Evanghelie (slavonă), 1583

        Evangheliar slavonesc / [tipărit de] Diaconul Coresi ; Mănăilă. – ([S.L.] : [Diaconul Coresi] : Mănăilă, 1583). – [205]f. ; in folio, 22R. și 25R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 31
* Până în acest moment nu se cunosc exemplare în țară, dar Ioan Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche că un exemplar defectuos din acest evangheliar se găsește la mănăstirea Hilandar.
Biblie.N.T. Evanghelie (slavonă), 1583 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Mănăilă, tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 26 iulie 1999... Victor Toader