cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
103 Kb

Imagine: foaia 1, caiet 1, (numerotarea a II-a), inv.94

Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1579

        Evangheliar slavonesc / Din porunca marelui Voevod Batăr Criștov, eu Lorinț diac mi-am dat ostenélă și am tipărit acéstă carte ce se chémă tetraevanghelie,... . – ([Alba Iulia] : [Lorinț] , 1579). – [227]f., 23R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 24
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1579 [titlu uniform]
Lorinț, diaconul. tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament


Datele de exemplar:

. – [227]f.
* Conservare: exemplar bine conservat
* legătură veche în piele pe lemn
Biblioteca Academiei Române, inv. 94
Proveniență: donația lui Constantin Erbiceanu, 1898
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 24 iulie 1999... Victor Toader