COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
Octoih (slavonă), 1510
* Citat în: Leonid, arhimandrit -- Slovenosrpska kniznica na sv. Gori Atonskoi u Manastiru Hilandaru i sv. Paulu. – În: „Glasnik Srpskog. Uenog Drustva“, 16, 1877, fasc. 44, p. 253.
* Citat în: Karataev, I.J. -- Opisanie slavjano russkih knig. – Sanktpetersburg, 1883. – I, p. 26, nr. 1.
* Citat în: Stoianovic -- Zapisi i natpisi. – IV, p. 39.
* Citat în: Iorga, Nicolae -- Cronică. – În: „Revista istorică“, 10, 1924, p.154.
* Citat în: Bogdan, Damian P. -- Despre daniile românești la Athos. – București, 1941. – p. 40.
* Citat în: Turdeanu -- Din vechile schimburi. – p. 154.
* Citat în: Radojcic -- Stare srpske povelje i rukopisne knige u Hilandaru. – În: „Arhivist“, 2, 1952, nr. 2, p. 77.
* Citat în: Radojcic -- Rapports artistiques serbo-roumains. – În: „Actes du Colloque de Sinaia“, 1962. – [Bucarest, 1962]. – p. 24, 30.
* Citat în: Medakovi, D -- Grafika srspkih stampanih knig XV-XVII veka. – Belgrad, 1958, p. 172-178.
* Citat în: Medakovi, D. -- Stare štampane knyjige Manastira Hilandara. – În: Bogdanovi. Katalog. – p.282, nr.32.
NOTE DE EXEMPLAR:
. – [200]f. ; (28 x 19 cm)
* Legătură: piele, sec XVI
* Reprodus în:
  • Biblioteca Academiei Române, București, fotocopie
  • Radojcic -- op. cit. – fig. 18
  • Medakovi, D. -- op. cit. – p. 24-25, fig. 1-2.
SURSĂ:
Cândea, Virgil -- Mărturii românești peste hotare : Mică enciclopedie de creații românești și izvoare despre români în colecții din străinătate. – București : Editura Enciclopedică, 1991, vol. I : p.483, Grecia poz. 1154.
DEȚINĂTOR:
Monê Hilandariou [Mănăstirea Hilandar] (Grecia, Athos [Muntele])
coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER