cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
105 Kb Imagine: foaia de titlu, inv.1169
Biblia N.T. Evanghelie (română), 1642

        Evanghelie învățătoare sau cazanie: scoasă și primenită de pre limba rusască pre limba rumânească / cu voia și cheltuiala creștinului domn Matheiu Basarab; iară cu osteneala și izvodirea lui Silivestru eromonah. – (Govora : [S.n.] , [1642]). – [787]p., 94 f. : ilustrații

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 42
Biblia N.T. Evanghelie (română), 1642 [titlu uniform]
Silivestru, ieromonah. trad.
Matei Basarab, domnitor al Țării Românești. patron.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 18 ianuarie 2000 Victor Toader