cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
77,5 Kb Imagine: foaia de titlu, inv.239
Mysterio sau Taina Botezului (română), 1651

        Mystirio sau sacrament, sau taine / cu porunca și cu toată cheltuiala a Părinte[lui] Ștefan . – Acum, de întâi, tipărite. – (Târgoviște : Întru cinstita casă a Înălțării..., 1651). – [8], 106 p. ; in quarto (22 x 17 cm.), 22 R. (15 x 13 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 59
Mysterio sau Taina Botezului (română), 1651 [titlu uniform]
Mystirio [Titlu în Bibliografia românească veche]
Ștefan, mitropolit al Țării Românești. ed. ; ed.com.

cuvinte cheie: cultul ortodox; Sfântul Botez

Exemplar deținut de Biblioteca Națională, București: | inv. 551597 |

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 12 ianuarie 2000 Victor Toader