cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
64,6 Kb fotocopie foaia 4, caiet 1, inv.27
Apostol (slavonă), 1547

        Ispisașese sie stie i bitviie cnighi, glemi pracsi, v dni blgovearnago... . – (Târgoviște : Mănăstirea Dealu : Dimitrie Logofăt nepot al lui Bojidar , 1547). – [268]f. ; in quarto (19 cm.), 22R. și 23R. (14,5 x 9 cm.)
* la începutul Apostolului se află un ornament pătrat, ocupând o jumătate de pagină și având în mijloc Stema Țării Românești într-o cunună
* Ion Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche că în lista manuscriselor și tipăriturilor vechi din Mănăstirea Hilandar, descrise de Sava de la Hilandar se citează, pe lângă Apostolul tipărit în 1547, un alt Apostol, de același format, tipărit în același an și cu următoarea notiță pe ultima foaie: „Din porunca Domnului Io Iliașcu Voevod și a mamei sale Doamna Elena, eu păcătosul și cel mai mic dintre omeni Dimitrie Logofet, nepotul lui Bojidar am făcut acestă scriere [...] în anul 1547.“
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 7 și vol.IV. 7-8
* Citat în: Karataev; Petrovic, Ivan -- Hronologiceskaja rospis' slavjanskih knig, nepecatannyh kirillovskimi bukvami : 1491-1730 . – 1 vol. . – Sanktpeterburg, 1861 / Matica srpska, 1973, 30
Apostol (slavonă), 1547 [titlu uniform]
Dimitrie Liubavici , logofăt [nepotul lui Bojidar] . tip.
Oprea Petre . tip.
Mircea Ciobanul , domnitor . patron.

cuvinte cheie: ritual creștin; faptele apostolilor

DEȚINĂTORI ROMÂNI: DEȚINĂTORI STRĂINI:
Biblioteca Academiei Române, București
| inv. 27-29 | inv. 31-33 |
Biblioteca Națională, București:
|inv. 286717 | inv. 640634 |
Monê Hagiou Paulou (Grecia, Athos [Muntele])
Monê Hilandariou (Grecia, Athos [Muntele])
Monê Hilandariou (Grecia, Athos [Muntele])
Monê Hilandariou (Grecia, Athos [Muntele])
Monê Hilandariou (Grecia, Athos [Muntele])
Narodna Biblioteka Srbije (Jugoslavia, Belgrad)
Srpske Pravoslavna Crkva (Jugoslavia, Jasenovo [Voivodina])
Manastir Hopovo (Jugoslavia, Malo Središte)
Episkopski Muzei (Jugoslavia, Prizren [Serbia])
Arhiv Srpske Akademie Nauka I Umetnosti u Beogradu (Jugoslavia, Belgrad)
Arhiv Srpske Akademie Nauka I Umetnosti u Beogradu (Jugoslavia, Belgrad)

 

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 29 martie 2000 Victor Toader