75
Liturghier (română). 1683 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 77

Titlu BRV: Liturgher și Rugăciuni [Iași]. 1683

Titlu propriu-zis: [Tocmala svintei și Dumnezăieștii liturghii care iaste

așa în beserica cea mare și la sta gora]
76
Liturghier (slavonă). 1588 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 33

Titlu BRV: Liturghier slavonesc [Brașov]. [1588]

Titlu propriu-zis: Slujebnic
77
Liturghier (slavonă). 1588 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 32

Titlu BRV: Liturghier slavonesc [Brașov]. 1588

Titlu propriu-zis: [Liturghier slavonesc]
78
Liturghier (slavonă). 1646 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 51

Titlu BRV: Slujebnic slavonesc [Târgoviște]. 1646

Titlu propriu-zis: [Slujebnic slavonesc]
79
Liturghier (slavonă). 1646 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 49

Titlu BRV: Liturghier slavonesc [Mănăstirea Dealu]. 1646

Titlu tradus: Liturghier, adică Slujebnic

Titlu propriu-zis: Liturghiarion : si esti Slujebnic
80
Liturghierul lui Macarie (slavonă). 1508 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 1

Titlu BRV: Liturghier slavonesc

Titlu propriu-zis: Liturghier slavonesc
81
Manual contra lui Ioan Karyofilles (greacă medie). 1694 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 97

Titlu BRV: Manual contra lui Ioan Karyofilles [Iași]. 1694

Titlu tradus: Manual în contra lui Ioan Karyophylles

Titlu propriu-zis: [Egheiridion kata Ioannu tu Karyofylle].
82
Manual despre câteva nedumeriri (greacă medie). 1697 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 107

Titlu BRV: Manual despre câteva nedumeriri [Snagov]. 1697

Titlu tradus: Manual despre câteva nedumeriri și soluții, sau

despre cercetarea și confirmarea câtorva dogme

necesare ale Bisericii

Titlu propriu-zis: Egheiridion peri tinon aporion kai liseon [...]
83
Manual în contra schismei papistașilor (greacă medie). 1690 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 89

Titlu BRV: Manual în contra schismei papistașilor [București].

1690

Titlu tradus: Manual în contra schismei papistașilor

Titlu propriu-zis: Egheiridion kata tu shismatos ton Papiston
84
Mărgăritare (română). 1691 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 91

Titlu BRV: Mărgăritare [București]. 1691

Titlu propriu-zis: Mărgăritare, adecă Cuvinte de multe feluri