68
Întâmpinare despre primatul Papei (greacă medie). 1682 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 75

Titlu BRV: Întâmpinare în contra primatului Papei [Iași]. 1682

Titlu tradus: Întâmpinarea Preafericitului și Preaînțeleptului

Patriarh al marelui și sfântului oraș Ierusalim, Kyr

Nectarie, în contra argumentelor aduse de frații din

Ierusalim, prin magistrul lor Petru, despre primatul

Papei.

Titlu propriu-zis: Tu Makariotatu Kai Sofatatu Patriarhu tes megales

Kai agias poleos Ierusaleme Kyriu Nektariu pros tas

proskomistheisas theseis para ton en Ierosolymois

fratoron dia Petru ton ayton maistoros peri tes arhes

tu papa Antirresis.
69
Întâmpinare la principiile catolice. Manual care prezintă rătăcirea Detalii

calvină (greacă medie). 1690

Identificator BRV: BRV I, 90

Titlu BRV: Întâmpinare la principiile catolice și la chestiunile lui

Ciril Lucaris și Manual în contra rătăcirii calvine

[București]. 1690

Titlu tradus: A fericitului Meletie Sirigul [...] Întâmpinare la

principiile catolice și la chestiunile lui Ciril Lucaris. Și

manulalul lui Kyr Dositei Patriarhul Ierusalimului, în

contra rătăcirii calvine.

Titlu propriu-zis: Kata ton Kalvinikon Kefalaion Kai eroteseon Kyrillu tu

Lukareos Antirresis. Egheiridion eleghon ten

Kalviniken frenovlaveian [...]
70
Întrebare creștinească (română). 1559 Detalii

Identificator BRV: BRV IV, 4

Titlu BRV: Întrebare creștinească. 1559

Titlu propriu-zis: [Întrebare creștinească]
71
Învățături (română). 1642 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 43

Titlu BRV: Învățături [Câmpulung]. 1642

Titlu propriu-zis: Învățături preste toate zilele
72
Liturghie (română). 1679 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 69

Titlu BRV: Dumnezăiască Liturghie [Iași]. 1679

Titlu propriu-zis: Dumnezăiască Liturghie / acum întâi tipărită

românește cu multă osârdie [...] lui Dosoftei [...]
73
Liturghie (română). 1680 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 71

Titlu BRV: Liturghie [București]. 1680

Titlu propriu-zis: Sfântă și Dumnezeiască Liturghie
74
Liturghie (română). 1697 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 104

Titlu BRV: Tâlcuirea Liturghiei [Iași]. 1697

Titlu propriu-zis: Învățătură Sfântă adecă sfântă și Dumnezeiască

Liturghie