61
Dialog în contra Eresiilor (greacă medie). 1683 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 81

Titlu BRV: În contra Eresiilor [Iași]. 1683

Titlu tradus: Dialog în contra Eresiilor și despre singura credință

dreaptă a noastră a Creștinilor [...] a fericitului

Arhiepiscop al Tesalonicului Simeon

Titlu propriu-zis: Kata aireseon Kai peri tes mones orthes ton

Hristianon hemon pisteos [...] : Dialogos
62
Diplome transilvane (latină). 1653 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 63

Titlu BRV: Diplome [Bălgrad]. [1653-1659]

Titlu propriu-zis: [Diplome date de Principii Transilvaniei preoților

românești]
63
Discurs contra hotărârii sinodului din Florența (greacă medie). 1694 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 98

Titlu BRV: Discurs contra hotărârii sinodului din Florența [Iași].

1694

Titlu tradus: Discurs contradictoriu hotărârii nelegiuite și

mincinoase, compuse în Florența la Sinodul cel ținut

de Latini.

Titlu propriu-zis: Logos antiretikos tu blasfemu kai feudous horu, tou en

Florentia syntethentos kata ten Latinus synodon.
64
Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea (română). 1698 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 110

Titlu BRV: Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumia [Iași ]. 1698

Titlu propriu-zis: Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau

Giudețul sufletului cu trupul.
65
Gramatică (slavonă). 1697 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 109

Titlu BRV: Gramatică slavonească [tipărită la Snagov de Antim

Ivireanu]. 1697

Titlu tradus: Dreaptă alcătuire a gramaticii slavonești

Titlu propriu-zis: Grammatike Slovenskia Pravilide Syntagma
66
Imitatio Christi (slavonă). 1647 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 52

Titlu BRV: Imitația lui Christos [Mănăstirea Dealu]. 1647

Titlu tradus: Carte despre imitația lui Christos

Titlu propriu-zis: [Cartea despre imitația lui Christos]
67
Îndreptarea legii (română). 1652 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 61

Titlu BRV: Îndereptarea legii [Târgoviște]. 1652

Titlu propriu-zis: Îndereptarea legii cu Dumnezeu care are toată

judecata [...]