43
Biblie. V.T.N.T. (română). 1688 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 86

Titlu BRV: Biblia [București]. 1688

Titlu propriu-zis: Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură
44
Biblie. V.T.N.T.. Synopsis (elină). 1539 Detalii

Identificator BRV:

Titlu BRV:

Titlu propriu-zis: Synopses Grammatikes Biblia
45
Bucoavnă (română). 1699 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 113

Titlu BRV: Bucoavnă [Bălgrad]. 1699

Titlu propriu-zis: Bucovnă, ce are în sine deprinderea învețiaturii

copiilor la carte și simbolul credinții crestinesci [...]
46
Capitole îndemnătoare către fiul său Leon Înțeleptul și Împărat al Detalii

Grecilor (greacă medie). 1691

Identificator BRV: BRV I, 93

Titlu BRV: Capitole îndemnătoare [București]. 1691

Titlu tradus: A lui Vasilie Macedoneanul, împăratul Grecilor,

Capitole îndemnătoare șasezeci și șase, către filu

său Leon Înțeleptul și Împărat tot al Grecilor.

Titlu propriu-zis: Basileiu Makedonos Autokratoros Romaion Kefalaia

Parainetika hexeconta hexi. Pros ton autu yion Leonta

ton Sofon kai autokratora Homoios Romaion [...]
47
Carte de învățătură (română). 1646 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 50

Titlu BRV: Pravile împărătești [Iași]. 1646

Titlu propriu-zis: Carte românească de învățătură
48
Carte sau lumină (română). 1699 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 114

Titlu BRV: Carte sau lumină [Snagov]. 1699

Titlu propriu-zis: Carte sau lumină
49
Catehism (maghiară). 1648 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 53

Titlu BRV: Catehism calvinesc [Bălgrad]. 1648

Titlu tradus: Catehism calvinesc [Bălgrad]. 1648

Titlu propriu-zis: Catehismus adecă; a crestinescii religii și credințe în

scurte întrebări și răspunsuri cuprinse [...]
50
Catehism (română). 1544 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 5

Titlu BRV: Catehism românesc [Sibiu]. [1544]

Titlu propriu-zis: [Catehism românesc]
51
Catehism (română). 1640 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 38

Titlu BRV: Catechism calvinesc [Bălgrad]. 1640

Titlu propriu-zis: Catihism creștinesc