32
Biblie. V. T. Psalmi (slavonă) (română). 1588 Detalii

Identificator BRV: BRV IV, 14

Titlu BRV: Psaltire [Brașov]. 1588

Titlu propriu-zis: [Psaltire în slavonă și română]
33
Biblie. V. T. Psalmi (slavonă) (română). 1680 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 70

Titlu BRV: Psaltire slavo-română [Iași]. 1680

Titlu propriu-zis: Psaltire de înțeles a Sfântului Împărat proroc David
34
Biblie. V. T. Psalmi (slavonă). 1577 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 20

Titlu BRV: Psaltire slavonească

Titlu propriu-zis: Psaltire slavonească
35
Biblie. V. T. Psalmi (slavonă). 1580 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 26

Titlu BRV: Psaltire slavonească [[Țara Românească]]. [1580]

Titlu propriu-zis: Psaltire slavonească
36
Biblie. V. T. Psalmi (slavonă). 1637 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 36

Titlu BRV: Psaltire slavonească [Govora]. [1637]

Titlu propriu-zis: [Psaltire]
37
Biblie. V. T. Psalmi (slavonă). 1650 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 58

Titlu BRV: Psaltire slavonă [Câmpulung]. 1650

Titlu propriu-zis: [Psaltire slavonă]
38
Biblie. V.T. Parimii (română). 1683 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 79

Titlu BRV: Parimiile [Iași]. 1683

Titlu propriu-zis: Parimiile Preste an
39
Biblie. V.T. Psalmi (română). 1570 Detalii

Identificator BRV: BRV IV, 7

Titlu BRV: Carte de cântări [Cluj]. 1570

Titlu propriu-zis: [Fragmentul Todorescu]
40
Biblie. V.T. Psalmi (română). 1673 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 65

Titlu BRV: Psaltirea în versuri [Uniev]. 1673

Titlu propriu-zis: Psaltire a Sfântului Proroc David
41
Biblie. V.T. Psalmi (română). 1694 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 96

Titlu BRV: Psaltire [București]. 1694

Titlu propriu-zis: Psaltire a prorocului și împăratului David.
42
Biblie. V.T. Psalmi (slavonă). 1580(?) Detalii

Identificator BRV: BRV I, 34

Titlu BRV: Psaltire slavonească [[Țara Românească]]. [1580]

Titlu propriu-zis: [Psaltire slavonească]