22
Biblie. N.T. Evanghelie (greacă medie) (română). 1693 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 95

Titlu BRV: Evanghelia greco-română [București]. 1693

Titlu propriu-zis: Theion kai hieron Evanghelion, Hellenovlahikon [...] = .

Sfântă și dumnezeiască Evanghelie elinească și

românească [...]
23
Biblie. N.T. Evanghelie (română). 1580-1581 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 29

Titlu BRV: Evanghelie cu învățătură [Brașov]. 1580-1581

Titlu propriu-zis: Evanghelie cu învățătură
24
Biblie. N.T. Evanghelie (română). 1682 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 74

Titlu BRV: Evanghelia [București]. 1682

Titlu propriu-zis: Sfântă și Dumnezăiască Evanghelie
25
Biblie. N.T. Evanghelie (slavonă). 1579 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 24

Titlu BRV: Evangheliar slavonesc

Titlu propriu-zis: Evangheliar slavonesc
26
Biblie. V. T. Psalmi (română). 1651 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 60

Titlu BRV: Psaltirea [Bălgrad]. 1651

Titlu propriu-zis: Psaltirea ce se zice Cântare a Fericitului Proroc și

Împărat David
27
Biblie. V. T. Psalmi (slavonă). 1638-1641 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 37

Titlu BRV: Psaltire slavonească cu Ceaslov [Govora].

[1638-1641]

Titlu tradus: Din porunca șI cu cheltuiala prea luminatului Domn Ion

Matei Basarab[…] s-a tipărit această carte numită

Psaltire

Titlu propriu-zis: [Psaltire]
28
Biblie. V. T. Psalmi (română). 1570 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 16

Titlu BRV: Psaltire slavonească

Titlu propriu-zis: [Psaltire slavonească
29
Biblie. V. T. Psalmi (română). 1570 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 161

Titlu BRV: Psaltire românească

Titlu propriu-zis: Psaltire românească
30
Biblie. V. T. Psalmi (română). 1568 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 14

Titlu BRV: Psaltire românească

Titlu propriu-zis: Psaltire românească
31
Biblie. V. T. Psalmi (slavonă) (română). 1577 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 19

Titlu BRV: Psaltire slavo-română

Titlu propriu-zis: Psaltire slavo-română