114
Slujba sfinților Constantin și Elena (română). 1696 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 102

Titlu BRV: Orânduiala slujbei Sfinților Constantin și Elena

[Snagov]. 1696

Titlu propriu-zis: Orânduiala slujbei [...] la ziua Sfinților slăviți și [...] mari

împărați Konstantin și Elena
115
Slujba sfinților martiri Sergiu și Bachu (greacă medie). 1685 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 83

Titlu BRV: Slujba sfinților martiri Sergiu și Bachu [Iași]. 1685

Titlu tradus: Slujba sfinților martiri Sergiu și Bachu

Titlu propriu-zis: Ton agios Martyron Serghiu Kai Bakhou
116
Slujbele Sfintei Paraschiva și a Sfântului Grigorie Decapolitul Detalii

(greacă medie). 1691

Identificator BRV: BRV I, 94

Titlu BRV: Slujbele S-tei Paraschiva celei Noue și a S-tului

Grigorie Decapolitul [București]. 1691

Titlu tradus: Slujbele cuvioasei noastre maici Parascheva cea

Nouă și a cuviosului nostru părinte Grigorie

Decapolitul, precum și a sărbătorilor premergătoare

Intrării în Biserică a prea Sfintei Născătoare de

Dumnezeu [...]

Titlu propriu-zis: Akoluthiai tes te osias metros hemon Paraskeues

Tes Neas. Kai tou Hosiou Patros hemon Gregoriu tou

Dekapolitou. Hama kai ton proeortion tes en to nao

eisodu tes Hyperagias Theotoku.
117
Tâlcul evangheliilor (română). 1564 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 13

Titlu BRV: Tâlcul evangheliilor și Molitvenic românesc

Titlu propriu-zis: Tâlcul evangheliilor și Molitvenic românesc
118
Târnosanie (română). 1652 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 62

Titlu BRV: Târnosanie [Târgoviște]. 1652

Titlu propriu-zis: Evgheniasmos sau Oznovlenie sau Târnosanie
119
Tomos agapes kata Latinon (greacă medie). 1698 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 112

Titlu BRV: Tomul dragostei asupra latinilor [Iași]. 1698

Titlu tradus: Tomul dragostei asupra Latinilor, adunat și tipărit de

Dositei, Patriarhul Ierusalimului

Titlu propriu-zis: Tomos agapes kata Latinon / syllegeis kai Eypotheis

Dositheu Patriarhu Jerosolymon
120
Triod (română). 1697 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 105

Titlu BRV: Triod slavo-românesc [Buzău]. 1697

Titlu propriu-zis: [Triod slavo-românesc]
121
Triod (slavonă). 1550 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 9

Titlu BRV: Triod-Penticostar slavonesc [[Țara Românească]].

1550

Titlu propriu-zis: [Triod-Penticostar slavonesc]