95
Octoih (slavonă). 1510 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 2

Titlu BRV: Octoih slavonesc

Titlu propriu-zis: Octoih slavonesc
96
Octoih (slavonă). 1535 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 4

Titlu BRV: Octoih slavonesc [[Țara Românească]]. 1535

Titlu propriu-zis: [Octoih slavonesc]
97
Octoih (slavonă). 1557 Detalii

Identificator BRV: BRV IV, 3

Titlu BRV: Octoih mic [Bra;ov]. 1557

Titlu propriu-zis: [Octoih mic]
98
Octoih (slavonă). 1567 Detalii

Identificator BRV: BRV IV, 6

Titlu BRV: Octoih slavon [Brașov]. 1567

Titlu propriu-zis: [Octoih slavon]
99
Octoih (slavonă). 1574 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 17

Titlu BRV: Octoih slavonesc P. I

Titlu propriu-zis: Octoih slavonesc P. I
100
Octoih (slavonă). 1575 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 18

Titlu BRV: Octoih slavonesc P. II

Titlu propriu-zis: Octoih slavonesc P. II
101
Octoih (slavonă). 1578 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 22

Titlu BRV: Octoih mic slavonesc

Titlu propriu-zis: Octoih mic slavonesc
102
Octoih (slavonă). 1580 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 27

Titlu BRV: Octoih mic slavonesc [[Țara Românească]].

[1540-1580]

Titlu propriu-zis: Octoih mic slavonesc
103
Odae (latină). 1562 Detalii

Identificator BRV: 2

Titlu BRV:

Titlu propriu-zis: Odae
104
Palia de la Orăștie (română). 1582 Detalii

Identificator BRV: BRV I, 30

Titlu BRV: Palia [Orăștie]. 1582

Titlu propriu-zis: Cu bună voie șI destoinică milă a lui Dumnezeu,

aceste cărți creștinești[…]Palia