Înapoi

Indicele revistei SCIVA

Tomurile 36, 1985 – 45, 1994

 

 

 

 

Indicele de autori – cuprinde numele autorilor articolelor şi recenziilor, precum şi ale autorilor recenzaţi (marcaţi cu sigla r). S-au indexat, de asemenea, numele autorilor moderni/contemporani citaţi şi comentaţi pe larg (c) şi personalia: omagieri, aniversări, necroloage (p). Nu s-au indexat aici numele autorilor antici sau medievali şi nici numele de personaje istorice, care apar eventual în indicele tematic-cronologic.

Indicele de localităţi – cuprinde numele localităţilor (sate, comune, oraşe) din care provin materiale arheologice publicate în lucrările respective sau de unde provin descoperiri mai vechi, importante, comentate pe larg. Au fost de asemenea indexate cronicile de săpături arheologice. Prin excepţie, au ost reţinute şi unele toponime minore (deal, peşteră, vale etc.), făcându-se trimiteri la localităţile de care aparţin.

În cazul satelor desfiinţate sau contopite cu altele s-au indexat numele vechi dar s-a făcut totodată trimitere la arondarea actuală. Atuncicând nu se indică comuna, este vorba de un sat-reşedinţă de comună cu acelaşi nume.

Pentru localităţile cu nume entice cunoscute, de regulă, se face trimitere la toponimul actual, unde sunt înregistrate toate lucrările referitoare la ele.

Pentru localităţile din afara României s-a indicat numai ţara.

Indicele tematic-cronologic. Sistemul de organizare a informaţie a avut în vedere posibilitatea unei orientări şi a unei utilizări cât mai operative, care să permită regăsirea informaţiei pe epoci, perioade, culturi, probleme, noţiuni, tipuri de obiecte etc. Indicele tematic-cronologic a fost alcătuit în cadrul unei periodizări largi, specifice teritoriului României, de la începuturile paleoliticului până în evul mediu târziu. În cuprinsul diferitelor secţiuni cronologice se remarcă structurarea diferită, neunitară a tematicii. Acest fapt se datorează specificului fiecărei epoci în parte, respectiv diferenţelor în ce priveşte izvoarele şi categoriile de descoperiri accesibile.

Nu în ultimul rând aici se reflectă contribuţia personală a fiecăruia dintre autorii secţiunilor cronologice ale indicelui: Alexandru Păunescu (paleolitic şi neolitic), Ion Chicideanu (perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, epoca bronzului, prima epocă a fierului), Niculae Conovici (a doua epocă a fierului, numismatica), Mircea Babeş (epoca greacă, diverse), Alexandru Barnea (epoca romană şi romană târzie), Constantin C. Petolescu (epigrafie), Antal Lukács (secolele II-X şi XI-XVII).

 

 

Mircea Babeş