Maria Lungu
Restaurări, muzeologie și management cultural

Restaurare

          Restaurarea unui tablou de Bassano
          Restaurarea pavimentului roman cu mozaic - Constanța (1979),
          Restaurarea picturilor murale de la Muzeul Theodor Aman, Kalinderu (1978),
          Banca de Investiții (1983) și Casa Vernescu, București (I984);
          Restaurarea pânzei "Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia" la Muzeul Național de Istorie a României (1985) București.
          A restaurat un număr însemnat de picturi provenite din Galeria Națională, și cea Universală a Muzeului Național de Artă a României, Muzeului Național Brukental Sibiu și colecții particulare în Restaurație Atelier Limburg - Rolduc, Olanda (școala flamandă și olandeză; Rembrandt, Breughel cel tânăr, Hemessen), școala italiană, austriacă, spaniolă, germană și românească, cum ar fi: Grigorescu, Aman, Andreescu, Dărăscu, Petreșcu, Băncilă etc.

          Lucrări de artă monumentală executate individual -
- Mozaicul de la Spitalul de Urgență, București (1981),
- Sgrafitto de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța. (1981), în colectiv
- Fresca la Biserica Adormirea Maicii Domnului, Galați (1980).

          A organizat și participat cu lucrări științifice la sesiuni științifice de comunicări, simpozioane, colocvii, mese rotunde și saloane de restaurare la nivel național și internațional, pe teme de conservare, restaurare și valorificare a patrimoniului cultural național mobil, imobil și management cultural; Sibiu, București (1993), Cluj -Napoca, Iași ( 1994), Suceava, Craiova, Alba Iulia ( 1995), Tulcea, Târgoviște (1996), iar in străinătate, Sesiunea de comunicări, Moscova (1990) și Simpozionul internațional de la Zittau - Germania (1996).

          Redactarea unor articole despre manifestările culturale organizate pe linie de minister.

Management cultural
          
          Coordonarea activităţilor de conservare, restaurare şi investigare a patrimoniului cultural mobil în baza unui program naţional operaţional. Propunerea de obiective ale programului realizat în perioada 1993-2000, avizate de către directorii de departamente şi conducerea ministerului :
          
          acordarea sporurilor de toxicitate specialiştilor din reţeaua laboratoarelor de restaurare şi a muzeelor (1994 );
          înfiinţarea Centrului Naţional de Conservare şi Restaurare a cărţii vechi de la Alba-Iulia (1997);
          înfiinţarea Atelierului de conservare a arhivei muzeale din cadrul Muzeului Ţăranului Român-Bucureşti (1997);
          înfiinţarea Laboratorului zonal de restaurare - conservare din cadrul Muzeului de Istorie Satu Mare (1996);
          conectarea la Internet a laboratoarelor de restaurare precum şi a personalului de specialitate;
          coordonarea şi tipărirea Repertoriului conservatorilor, restauratorilor şi investigatorilor din muzeele României;
          organizări de manifestări culturale cu caracter ştiinţific pe domenii, de nivel naţional şi internaţional (sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, colocvii, expoziţii, simpozioane);
          elaborarea de programe în cadrul acordurilor culturale încheiate între Ministerul Culturii şi alte instituţii şi organisme internaţionale; propuneri de schimburi culturale între specialiştii (burse, stagii etc.), precum şi sprijin de asistenţă profesională şi financiară pentru restaurarea unor obiective culturale;
          propuneri de înfiinţare a Laboratorului Naţional de Cercetare, Conservare şi Restaurare a Patrimoniului Mobil şi Imobil în legea patrimoniului mobil care este în curs de validare;
          elaborarea de normative pe domenii şi regulamente care să reglementeze activitatea pe care o coordonez.
          
          Acordarea de asistenţă de specialitate în calitate de:           
          membră a comisiilor de restaurare pentru patrimoniul mobil şi imobil;
          membră a comisiilor de recepţie pentru patrimoniul mobil şi imobil;
          membră şi examinator în comisiile de atestare a restauratorilor şi conservatorilor din reţeaua Ministerului Culturii.


          Delegată din partea Direcţiei Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii pentru a participa la:
          
          - comisiile de analiză privind starea de conservare a picturii murale, precum şi a patrimoniului mobil existent în incinta unor monumente (Mănăstirea Căldăruşani-judeţul Ilfov, Biserica de lemn din Jercălăi-Prahova, Mănăstirea Suceviţa-judeţul Suceava, Biserica Sf. Mihail şi Gavril-Slobozia);
          - colaborator în întocmirea unor documentaţii şi proiecte privind restaurarea picturii murale în tehnica ulei;
          - comisiile de restaurare şi recepţie precum şi avizarea documentaţiei ştiinţifice a lucrărilor propuse pentru restaurare şi recepţie - Catapeteasma Bisericii Stavropoleos Bucureşti, Biserica de lemn din Maramureş din cadrul Muzeului Satului din Bucureşti etc.

          

[ Maria Lungu | Calificări profesionale |Restaurări, muzeologie și management cultural | Lucrări publicate ]
[ Referințe bibliografice | Expoziții | Album]
Restaurarea unui tablou de Bassano