Maria Lungu - Lucrări publicate

          Realizări de emisiuni la radio şi TV despre expoziţii personale şi manifestări naţionale pe probleme de patrimoniu cultural mobil.
          Publicaţii în reviste şi buletine de specialitate "Revista muzeelor", "Cultura naţională", "Magazin" (almanah) etc., album catalog cu tablouri în Olanda şi în ţară - Salonul Naţional de Restaurare ediţia a III-a Craiova (1995).
          
          Titluri lucrări:
          1. Restaurarea şi punerea în circuitul cultural naţional a unui tablou din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României. -Revista Muzeelor 3-4/1990, cap. Evidenţă, conservare, restaurare, pag. 22
          2. Păstrarea originalităţii operei de artă în procesul de restaurare.-Revista Muzeelor 4/1993, pag. 29
          3. Victime ale evenimentelor din 22 decembrie 1989, tablourile Primăvara şi Toamna de Pieter Breughel cel Tânăr, au fost restaurate.-Revista Muzeelor 4/1993, cap. Evidenţă, conservare, restaurare, pag. 33
          4. Metode de investigare a operelor de artă în procesul de restaurare.-Revista Muzeelor 2-3/1994, cap. Viaţa muzeală, pag. 76
          5. Relaţia istoric de artă - restaurator -Revista Muzeelor 1/1996, cap. Evidenţă, conservare, restaurare, pag. 22
          6. Două manifestări culturale de un larg interes naţional, organizate la Tulcea. -Revista Muzeelor 1-2/1997, cap. Viaţa Muzeală, pag. 87
          7. Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a pavimentului roman cu mozaic de la Constanţa - Revista Muzeelor 3/1997, cap. Evidenţă, conservare, restaurare, pag. 20
          8. Succese remarcabile obţinute în domeniul conservării şi restaurării bunurilor culturale. - Revista Muzeelor 4/1997, cap. Viaţa Muzeală, pag. 76
          9.Bolile tablourilor. - Revista Muzeelor 4/1999, cap. Evidenţă, conservare, restaurare, pag. 20
          10.Locul picturii Bisericii Creţulescu - Târgovişte, în creaţia pictorului Gh. Tăttărescu (volum) 2001.
          11. Noţiuni generale despre tehnica picturii în ulei - curs - volum tipărit de către Departamentul Cultelor cu ocazia programului de specializare a ghizilor şi muzeografilor din cadrul instituţiilor de cult.
          12. Restaurarea - Redescoperirea operei de artă - Revista Muzeelor (2003) şi Buletinul annual de conservare şi restaurare elaborat de Muzeul Naţional de artă al Moldovei - Iaşi (2003).        
          

[ Maria Lungu | Calificări profesionale |Restaurări, muzeologie și management cultural | Lucrări publicate ]
[ Referințe bibliografice | Expoziții | Album]
Restaurarea unui tablou de Bassano