Maria Lungu - Calificări profesionale

          Studii
          
          Absolventă a Liceului de Muzică şi Arte Plastice "O. Băncilă" - Iaşi (1975);
          Absolventă a Facultăţii de Arte Plastice "N. Grigorescu", secţia Artă monumentală - restaurare, muzeologie, profesor de desen Bucureşti (1981);
          Absolventă a cursurilor postuniversitare "Bazele conservării şi restaurării şiinţifice în tehnica picturii de şevalet" - ulei (1986), organizate de Centrul de Perfecţionare a cadrelor din reţeaua Ministerului Culturii -Bucureşti;
          Absolventă a cursurilor de informatică (1999), organizate de Centrul de Perfecţionare a cadrelor din reţeaua Ministerului Culturii -Bucureşti.
          
Profesie
          
          Pictor
          Restaurator-specialist în tehnicile de pictură murală şi expert în pictură de şevalet
          
          
          Specializări
          
          Restaurarea picturii de şevalet
          
          Laboratorul zonal de restaurare-conservare din cadrul Muzeului Naţional Brukenthal - Sibiu (1982);
          Laboratorul zonal de restaurare-conservare din cadrul Muzeului Naţional de Artă al României - Bucureşti (1982-1986)
          Restaurare Atelier Limburger Rolduc - Olanda
          Centrul de conservare a operelor de artă din Amsterdam - Olanda (1990)
          
          Management cultural
          
          Centrul de Formare şi Administrare Culturală (Dresda, Wroslav, Praga -1996).
          
          Funcţii deţinute
          
          Şefa sectorului de restaurare a picturii în ulei, în cadrul Laboratorului zonal de restaurare a Muzeului Naţional de Artă al României (1992).
          Lector la Centrul de perfecţionare al Ministerului Culturii (1993).
          Referent de specialitate la Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor din Ministerul Culturii (1993).
          Consilier de specialitate la Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor din Ministerul Culturii (1995).
          Lector universitar la Facultatea de teologie Ortodoxă, secţia patrimoniul cultural din cadrul Universităţii Bucureşti (titularizată - 1999).
          Diriginte de specialitate la Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (2001).
          Şef secţie la departamentele de Conservare, Restaurare, Organizare Expoziţii,Supraveghere, în cadrul Muzeului Naţional Cotroceni (2003).
          
          
          Titluri obţinute
          
          Licenţiată în arta monumentală - restaurare muzeologie, profesor de desen.
          Atestată în conservarea şi restaurarea tehnicii picturii în ulei.
          Atestată în calculatoare personale.
          Atestată în management cultural.
          Atestată ca specialist în restaurarea picturii murale de către Comisia Naţională a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii în următoarele specializări: studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice, executare de lucrări, dirigentare lucrări, inspecţie şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (2000).
          Atestată ca expert în conservarea şi restaurarea tehnicii picturii în ulei de către Comisia Naţională a Muzeelor din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (2004).
          
          Distincţii
          
          Diploma de onoare conferită de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR Iaşi.
          Diploma conferită de Societatea Română pentru protecţia bunurilor culturale din România.
          Diploma de Excelenţă conferită de Liga Internaţională a Societăţilor Naţionale pentru protecţia bunurilor culturale.
          Premiul special " Ghe. Vătăşescu" acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea patrimoniului cultural naţional, cercetarea şi valorificarea acestuia (2005).
          
                  
          Activitatea profesională
          
          1982 - angajata la Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu pe post de muzeograf restaurator pictură de şevalet, în baza repartiţiei guvernamentale;
          
          1982-1986 - specializare în restaurarea tehnicii picturii de şevalet, la Laboratorul zonal de restaurare din cadrul Muzeului Naţional de Artă al României Bucureşti;
          
          1986-1987 - atestată în restaurarea tehnicii picturii de şevalet, revin în laboratorul zonal al Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, restaurând un număr de 18 lucrări cu grad complex de dificultate;
          
          1987-1988 - transferată de la Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu la T.A.G.C. Carpaţi - U.I.T.R. - Dotări (Bucureşti) pe post de artist plastic restaurator, unde am continuat fluxul tehnologic de restaurare (în special în regim de urgenţă) pe un număr de 60 lucrări de pictură cu valoare de patrimoniu;
          
          1989 - ocuparea prin concurs a postului de muzeograf restaurator la laboratorul zonal de restaurare pictură de şevalet, din cadrul Muzeului Naţional de Artă al României Bucureşti. Am restaurat un număr de 42 de tablouri provenite din Galeria universală şi Galeria naţională a muzeului, de o valoare artistică inestimabilă, abordând o multitudine de operaţiuni de restaurare cu grad dificil de execuţie;
          
          1993 - ocuparea prin concurs a postului de referent pe probleme de conservare, restaurare şi investigare a patrimoniului cultural la Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor din Ministerul Culturii;
          
          2001 - transferata in interes de serviciu pe post de diriginte de specialitate la Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor
          
          2002 - Ocuparea prin concurs a postului de expert restaurator la laboratorul de restaurare şi conservarea tehnicii picturii în ulei din cadrul Muzeului Naţional Cotroceni
          
          Alte calităţi
          
          Membră a grupului "Atelier 35" (1987).
          Membră a Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Bucureşti (1990).
          Membră a Fundaţiei culturale "Atheneum" Bucureşti (1994).
          Membră a Comisiei Naţionale a Monumentelor - secţiunea de componente artistice (1995).

[ Maria Lungu | Calificări profesionale |Restaurări, muzeologie și management cultural | Lucrări publicate ]
[ Referințe bibliografice | Expoziții | Album]
Restaurarea unui tablou de Bassano