Informații personale

 

Nume/Prenume

 

CAROL W KÖNIG

Telefon

 

Serv. + 40/224.37.67

Mobil: + 40 / 0722.335.8.52 /

Fax

 

Serv. + 40/223.37.25

E-mail

 

 carolkoenig@yahoo.com

 

Cetăţenia

 

 Română  /  naţionalitatea:  germană

 

Data naşterii

 

9.10.1934

 

Locul de munca /
 Aria ocupationala

 

Ministerul Culturii
consilier / colaborator

 

Experienta profesionala

 

Perioada

 

1959-1962

Funcţia sau postul ocupat

 

profesor de istorie şi geografie

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Specifice calităţii de profesor şi diriginte de clasă

Numele si adresa angajatorului

 

Şcoala elementară de VIII ani, din comunele Arţari şi Belciugatele  (judeţele Ialomiţa şi Călăraşi),

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Istoria României, istoria universală, geografie – clasele V - VIII

Perioada

 

1962-1965, 1965-1967,     1967-1972,           1972 - 1989

Funcţia sau postul ocupat

 

Îndrumător, muzeograf, muzeograf principal, şef de secţie

Principalele activităţi si responsabilităţi

 

Îndrumare în muzeu, lecţii speciale pe teme istorice (in incinta muzeului şi în ţară), cercetare (arhivă, bibliotecii, periodice de specialitate: arheologică; istorie militară (tactică, strategie, armament de foc, faleristică, heraldică şi de patrimoniu cultural (mobil şi imobil), fişe analitice de evidenţă, punere în valoare a patrimoniului, publicaţii (articole, cărţi, comunicări ştiinţifice), organizări de depozite ale patrimoniului muzeal, expoziţii temporare şi permanente, conferinţe, predarea unor cursuri de specializare în muzeografie, istoria tehnicii militare (armament de foc portativ şi greu – identificare, datare, tipologie, clasare) , participări la sesiuni naţionale si internaţionale, emisiuni radio -TV, consultaţii la filme de lung şi scurt metraj, proiecte şi programe culturale (lunare, anuale şi de perspectivă) , organizări / reorganizări ale expoziţiei de bază a MMC (1963 – 1965, 1970 -1975, 1985 – 1989), coordonarea Secţiei de Istorie Militară a Evului Mediu, a sectorului de armament şi a parcului de tehnică militară
- coordonarea întregii acţiuni de identificare, tipologie, datare, evidenţă şi parţial fişare a armamentului de foc din colecţia Muzeului Naţional Peleş - Sinaia în anii 1965-1981; amenajarea depozitului de armament al Muzeului Peleş, de la Posada (1978-1979); selectarea, reorganizarea, concepţia tematică şi reexpunerea armele de foc din toate sălile cu armament ale Muzeului Naţional Peleş (acţiune realizată, la aceea dată, în colaborare cu directorul general al muzeului, Dan Popa şi şeful secţiei de istorie militară veche de la Muzeul Militar Central, col. Dr. Cristian M.Vlădescu care s-au ocupat de armele albe) – 1979-1981, unele completări în cadrul expunerii s-au mai realizat şi după această dată;
- identificarea, selectarea şi în parte recuperarea armamentului depistat în depozitele de recuzite ale unor teatre din Bucureşti şi provincie, salvând de la degradare sau distrugerea totală a unor piese de patrimoniu cultural transferate acestor instituţii, în mare parte prin confiscări abuzive de la casa regală sau din colecţiile private, în timpul regimului totalitar comunist

- depistarea, identificarea şi în parte recuperarea armamentului din fondul casei regale române - descompletat şi înstrăinat în timpul regimului totalitar comunist;
- elaborarea Normelor de evaluare a armamentului de foc şi redactarea Instrucţiunilor de completare a fişelor analitice de evidenţă pentru bunurile culturale mobile la armament Bucureşti, 1980;

Numele si adresa angajatorului

 

Ministerul Apărării Naţionale / Muzeul Militar Central, după 1990 numit - Muzeul Militar Naţional, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Studii şi cercetări de  istorie militară a României, studiul colecţiilor din patrimoniul Muzeului Militar, studiul colecţiilor de arme din  Castelul Peleş şi alte mari muzee din ţară; am activat în cadrul Secţiilor de istorie  militară veche, a evului mediu, a epocilor modernă şi contemporană

Perioada

 

1989 -1990

Funcţia sau postul ocupat

 

cercetător ştiinţific

Principalele activităţi si responsabilităţi

 

 cercetare arhivă şi biblioteci, fişare documente, coordonarea finalizării expoziţiilor de bază ale Muzeului Militar Central (1989), recuperarea unor documente şi bunuri de factură militară de la Comitetul Central P:C:R şi a reşedinţei fostului dictator

Numele si adresa angajatorului

 

Ministerul Apărării Naţionale / Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, Bucureşti,

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Studii şi cercetări de istorie militară, finalizarea amenajării sectorului de arme, parcului de tehnică de luptă şi a atelajelor regale din MMC, organizarea ştiinţifică a depozitelor

Perioada

 

1990 – 1991,             1991 - 1992

Functia sau postul ocupat

 

muzeograf principal, şef secţie Colecţii

Principalele activităţi si responsabilităţi

 

Cercetare, proiecte, programe, organizări de expoziţii,  punere în valoare a patrimoniului, coordonarea secţiei Colecţii

Numele si adresa angajatorului

 

Ministerul Apărării Naţionale / Muzeul Militar Naţional Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Studiul şi organizarea colecţiilor MMN, coordonarea serviciilor de supraveghere din MMN

Perioda

 

1992 – 1994,                   1994 – 1995,          1995

Funcţia sau postul ocupat

 

Director general adjunct, director adjunct ,  consilier principal

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

- organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de către Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor în domeniul depistării, cercetării, ocrotirii, conservării, restaurării şi punerii în valoare a  patrimoniului cultural naţional ;
- întocmirea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor
- iniţierea unor programe, proiecte şi activităţi culturale
- iniţierea unor proiecte de legislaţii, norme,  şi ordine privind protecţia patrimoniului cultural mobil;
- îndrumarea , coordonarea şi supravegherea desfăşurării activităţilor specifice din cadrul muzeelor din România;
- am participa la principalele manifestări cultural-ştiinţifice organizate cu sprijinul  material sau de specialitate al Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor sau al Inspectoratelor judeţene pentru Cultură (peste 100 de acţiuni);
- am asigurat în calitate de membru sau secretar al Comisiei Naţionale al Muzeelor şi Colecţiilor buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei
- între anii 1992-1995 am reprezentat Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor la întâlnirile oficiale cu delegaţiile străine, în ţară sau din străinătate, din dispoziţia conducerii Ministerului Culturii.
- am participat la Comisia Internaţională de redactare a "Convenţiei Internaţionale de Recuperarea Bunurilor Culturale furate sau ilicit exportate", Roma, 1995 şi la  congrese, simpozioane sau manifestări culturale internaţionale (Sevilia, Madrid, Paris, Nyregyhaza)

Numele si adresa angajatorului

 

Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor / Ministerul Culturii, Bucureşti,

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Coordonare, organizare, control, iniţiere, planificare şi participare la proiecte şi programe

Perioada

 

1996 - 2003

Funcţia sau postul ocupat

 

Director,

Principalele activităţi si responsabilităţi

 

- iniţiererea, redactarea şi administrarea în cadrul strategiei generale a Ministerului Culturii şi Cultelor, a programului sectorial pentru minorităţi naţionale din România - "PROETNICULTURA"
- întocmirea strategiei, obiectivelor, programelor şi proiectelor ale Direcţiei Minorităţi Naţionale în domeniul de competenţă al acestui compartiment;
- întocmirea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Minorităţi Naţionale ;
- am iniţiat, colaborat şi sprijinit principalele programe, proiecte şi manifestări cultural-ştiinţifice sprijinite, organizate sau coordonate de către Direcţia Minorităţi Naţionale;
- am participat ,ca reprezentant al M.C.C., la peste 150 de acţiuni şi manifestări culturale
- din ianuarie 1996 am reprezentat Direcţia Minorităţi Naţionale la întâlnirile oficiale cu delegaţiile străine din ţară sau străinătate, din dispoziţia conducerii Ministerului Culturii (actualmente Ministerul Culturii şi Cultelor);
- delegaţiile oficiale ministeriale sau guvernamentale (1996 – 2003):
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Probleme ale Etnicilor Germani, Bucureşti 1997; Bonn, 1999; Timişoara 2000; Berlin 2002; - Subcomisia Guvernamentală Mixtă  Româno-Germană pentru Cultură şi Invăţământ a Etnicilor Germani din România, Wiesbaden, 1999, Germania; Berlin, Germania 2002
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno - Ucraineană, Kiev, 1999, Ucraina şi Comisia Mixtă Interguvernamentală Româno - Ucraineană de cooperare pe problemele minorităţilor,  Bucureşti,  2001 şi Cernăuţi 2002
- Comitetul româno – maghiar de colaborare în problemele minorităţilor naţionale, Gyula 2002,;
- Comisia Guvernamentală România – Bavaria, Bucureşti 2003
- Participări la congrese şi simpozioane internaţionale (Barcelona, Amsterdam, Liege şi Bruxelles, Torino, Tübingen, Bayreuth, Kloster Banz, Nyregyhaza, Bad Ischel, Nauders, Budapesta, Madrid, Sofia)

Numele si adresa angajatorului

 

Direcţia Minorităţi Naţionale / Ministerul Culturii - din anul 2001 Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Coordonare, control, iniţiere, cooperare la programe şi proiecte

Perioada

 

2003 - 2009

Funcţia sau postul ocupat

 

Director adjunct, director intermediar, director adjunct ,collaborator/consilier la Ministerul Culturii şi Cultelor pe problemele culturii minorităţilor naţionale, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor (2005 – 2009)

Principalele activităţi si responsabilităţi

 

- din iulie 2003 – 2009 colaborator/consilier  al M.C.C. pentru problemele minorităţilor naţionale (în mod special pentru minoritatea germană) şi  director adjunct al Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii (din 2006 denumit: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură)
- întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale de activitate;
- întocmirea strategiei, obiectivelor, programelor şi proiectelor ale Direcţiei Minorităţi Naţionale în domeniul de competenţă al acestui compartiment;
- desfăşurarea examenelor Comisiilor de atestare a calităţilor profesionale;
- organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională;
- predarea unor cursuri de specializare (muzeografie, arme – armament);
- din 2005 vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din România
- din 2003, la nivelul meu de competenţă, reprezint interesele Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii (din 2006 denumit: - Centrul de Pregătire Profesională în Cultură)
- delegaţiile oficiale ministeriale sau guvernamentale (2003 – 2006):
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Probleme ale Etnicilor Germani: Sibiu 2003; Berlin  2005 ; Bucureşti, 2008
- Comisia Guvernamentală România – Bavaria, Bucureşti, 2003, München, 2005; Nürnberg 2008
- Delegaţia oficială a M.M.C. la Budapesta 2004
- Delegaţie oficială a MCC la : Ulm, München  2005,  la  Ulm, München,  Nürnberg, Tübingen, Stuttgart 2006, Tübingen 2007
- Târgul de carte de la Leipzig, 2007
- Comisia Guvernamentală România Baden – Württemberg, Bucureşti 2006
- participări la congrese şi simpozioane internaţionale de specialitate Tübingen, Bayreuth, Nyregyhaza, Nauders, Budapesta, Madrid, Sofia)

Numele si adresa angajatorului

 

Ministerul Culturii şi Cultelor, Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii – din 2005 Centrul de Pregătire Profesională În Cultură

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Coordonare, organizare, control, iniţiere, colaborare la programe şi proiecte pentru CPPC, cursuri,  consiliere pentru conducerea MCC, membru sau preşedinte al unor comisii

Perioada

 

2009 -2012, 2013 -

Funcţia sau postul ocupat

 

- Colaborator /consilier la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural , Direcţia Relaţii Internaţionale  şi Interculturalitate pe problemele culturii minorităţilor naţionale şi relaţii culturale cu R F.Germania (2009 – 2012)

- Colaborator /consilier la Ministerul Culturii, pe problemele privind cultura minorităţilor naţionale, a  conservării, devoltării şi promovării culturii minorităţii germane din România, a bunelor relaţii culturale cu Republica Federală  Germania şi a Stragiei Guvernului României pentru  incluziunea cetăţenilor români de etnie romă. (2013 - )

Principalele activităţi si responsabilităţi

 

- întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale de activitate;
- întocmirea strategiei, obiectivelor, programelor şi proiectelor anuale ale Direcţiei Relaţii Internaţionale si Interculturalitate în domeniul meu de competenţă din cadrul direcţiei;
- delegaţiile oficiale ministeriale sau guvernamentale (2009 –  2012):
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Probleme ale Etnicilor Germani: Berlin 2009; Sibiu  2010 ; Berlin, 2011
- Delegaţie oficială a MCC la : la  Ulm 2011,2012;  München 2010, 2011, 2012;  Dusseldorf 2011, 2012;  Nürnberg 2012. 

- întocmirea rapoartelor lunare de activitate (2013 – );
- întocmirea strategiei, obiectivelor, programelor şi proiectelor anuale ale Copartimentului  Interculturalitate în domeniul meu de competenţă in cadrul compartimentului;

- participări la conferinţe, simpozioane, comisii, proiecte şi manifestări culturale din ţară şi srăinătate în cadrul unor delegaţii oficiale ministeriale sau guvernamentale (2013 –  );

- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Probleme ale Etnicilor Germani: Sibiu  2013

 

 

 

 

Educatie si formare

 

Perioada

 

1954 - 1959

Calificarea / diploma obţinută

 

Facultatea de Istorie din Bucureşti, iar din 1959 absolvent şi licenţiat în istoria universală medievală, modernă şi contemporană

Domenii principale studiate / competente dobândite

 

Istoria universală şi a României, profesor

Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

 

Studii universitare / profesor

Perioada

 

1963

Calificarea / diploma obtinuta

 

definitivat, profesor de istorie

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

 

istorie

Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Ministerul Învăţământului / Institutul de Perfecţionare a cadrelor Didactice, Adeverinţa      nr. 1396 /  31.08.1963

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

 

Post universitare / profesor definitiv

Perioada

 

1972

Calificarea / diploma obţinută

 

Doctorand, absolvit examenele / nefinalizat (nu am mai prezentat referatele)

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

 

Istoria Evului Mediu

Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Universitatea Bucureşti / Facultatea de Istorie

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

 

nefinalizat

Perioada

 

1981 - 1985

Calificarea / diploma obţinută

 

absolvent al Programului de perfecţionare a pregătirii pentru organizarea şi conducerea ştiinţifică a instituţiilor muzeale

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

 

management muzeal, manager de instituţie muzeală

Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Centrul de Pregătire a cadrelor din Ministerul Culturii, Calea Dorobanţilor nr. 99A, Bucureşti

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

 

Perfecţionare / muzeograf / şef de secţie

Perioada

 

1989 - 1990

Calificarea / diploma obţinută

 

cercetător ştiinţific / 1989

Domenii principale studiate / competente dobândite

 

istorie militară,

Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Ministerul Apărării Naţionale / Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, Bucureşti, Proces - Verbal nr. PN 492 / 10.10.1989, Bucureşti

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

 

cercetător ştiinţific

Perioada

 

1999 -

Calificarea / diploma obţinută

 

Membru de onoare

Domenii principale studiate / competente dobândite

 

istoria armelor vechi, specialist în domeniul istoriei armamentului

 

Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Accademia di S. Marciano, Torino, Italia / Proces - Verbal al adunării ordinare a A.S.M.din 17. 04.1999, Torino, Italia

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

 

Membru de onoare

 

Perioada

 

2003

Calificarea / diploma obţinută

 

Absolvent al Programului de Perfecţionare – Fundamentarea deciziei administrative

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

 

Legislaţie, norme

Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Ministerul Administraţiei Publice / Institutul Naţional de Administraţie
Certificat: Seria A, nr. 1177 / nr. 3236, 15.08.2003

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

 

perfecţionare

Perioada

 

2004

Calificarea / diploma obţinută

 

Expert pentru Patrimoniul Cultural Naţional Mobil

Domenii principale studiate / competente dobândite

 

Istorie militară, istoria armamentului, armament

Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Ministerul Culturii şi Cultelor
Atestat: nr. 316, 15.01.2004

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

 

 Expert

Aptitudini si competente personale

Limba materna

 

Română / germană

 


 Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Comprehensiune

Vorbit

Scris

 Nivel european (*)

 

Abilitati de ascultare

Abilitati de citire

Interactiune

Exprimare

 

 

Limba

 

 

germană

 

germană

 

germană

 

germană

 

 

Limba

 

 

franceză

 

franceză

 

franceză

 

franceză

 

 

 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

 

Competente si abilitati sociale

 

Capacitate de a lucra individual şi în echipă, integrare rapidă în colectiv, spirit de iniţiativă, de muncă în echipă, de colaborare cu ONG, de dialog cu personalul instituţiei, putere de convingere

 

Competente si aptitudini organizatorice

 

Experienţă în ştiinţa conducerii, în elaborarea, organizarea, coordonarea şi urmărirea unor programe,proiecte şi activităţi culturale 

 

Competente  si aptitudini tehnice

 

 

 

 

 

 

 

Competente si aptitudini artistice

 

desen

 

Alte competente si aptitudini

 

- Am fost sau sunt şi in prezent membru în diferite societăţi academice, ştiinţifice sau comisii ca:
- membru de Onoare al Academiei San Marciano, Torino, din 1999, Italia;
- membru în Comisia Naţională I.C.O.M. pentru România (din 1976 -1990) şi
  Comisia de achiziţii a Muzeului Naţional de Istorie a României în 1978-1999 

 - membru al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din 1992-2001; 2013 -
- vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi preşedinte
   al Subcomisiei pentru Ştiinţă şi Tehnică din 2005 – 2009; membru de onoare al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor 2011 -
 - vicepreşedinte în Comisia de achiziţii a Ministerului Culturii în 1992-1995;

- membru în Comitetul Interministerial pentru Minorităţi Naţionale, în anii 2000 - 2003;

- preşedinte al Comisiei Ministeriale pentru Romi, din 2001 – 2003, 2011  

- membru în Comisia ministerială a M.C.C. pentru rromi, din 2001 - 2005 , 2012 -

 

Ordine, medalii, diplome, distincţii primite

 

Ordinul „MERITUL CULTURAL”, în grad de „OFIŢER”, 2004

CRUCEA DE MERIT, în grad de  „cavaler ”  a ORDINULUI de MERIT” al Republicii Federale Germania ,– Germania , 2013,


- Ordinul „CRUCEA CĂZĂCEASCĂ”, Ucraina, 2004


- Din partea Ministerului Culturii şi Cultelor: DIPLOMA DE EXCELENŢĂ, 2008