Junimea

Asociația Junimea s-a întemeiat la Iași în 1863. Revista asociației a apărut la 1 martie 1867 sub numele "Convorbiri literare". Printre membrii fondatori se numără Petre.P. Carp, Vasile Pogor, Teodor Rosetti, Iacob Negruzzi și Titu Maiorescu, ultimul impunându-se la lider. Asociația avea o tipografie proprie, o librărie și o revistă reușind să se impună imediat și să atragă mulți tineri. În viața grupării de disting trei etape:

Manifestările Junimii au conturat câteva atitudini: un anumit mod de a trata problemele culturii și perspectiva raporturilor dintre creație și valoare, dintre național și universal. Aceste principii au creeat "spiritul junimist" care a reușit să modeleze literatura română ulterioară. Junimea a adus o atmosferă de lucru bine făcut.