Dacia literară

"Dacia, afară de compunerile originale ale redacției și ale conducătorilor săi, va primi în coloanele sale cele mai bune scrieri originale ce vor găsi în deosebitele jurnaluri românești. Așadar foaia noastră va fi un repertoriu general al literaturii românești, în care, ca într-o oglindă se vor vedea scriitori moldoveni, munteni, ardeleni, bănățeni, bucovineni, fiecare cu ideile sale, cu limba sa, cu tipul său". (M. Kogalniceanu, Introducție la "Dacia Literară" )

Revista editată de Muzeul Literaturii Române Iași și Societatea Culturală "Junimea '90" în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România. Fondată în 1840 la Iași de Mihail Kogălniceanu apar doar 3 numere (martie-iunie 1840) adunate, apoi, în volum (ediția I 1840, ediția II 1859). Programul ei, stabilit în Introducția semnată de redactorul răspunzator M. Kogalniceanu, preciza că va evita politica și se va ocupa numai de literatura scrisă de românii de pretudindeni care trebuie "să aibă o limbă și o literatură comună pentru toți". Colaboratori apropiați: Vasile Alecsandri, C. Negruzzi, Alexandru Russo, Gr. Alexandrescu, Alexandru Donici, C. Stamati, I.Voinescu II etc. Seria nouă a revistei apare din 1990, trimestrial, format A4, în 64 de pagini. Director onorific: Alexandru Zub, membru corespondent al Academiei Române. Director: poetul Lucian Vasiliu, redactor sef: Ștefan Oprea, redactori: Carmelia Leonte, Olga Rusu.

Structurată pe 3 capitole: "Istoria restaurării, restaurarea istoriei", "Junimea de ieri, Junimea de azi", "Arca lui Noe", revista are ca program prioritar reevaluarea marilor probleme de istorie literară și culturală, în general, publicarea de documente literare și a cercetărilor de specialitate (muzeologie), precum și promovarea tinerelor talente din domeniul beletristicii și criticii literare. Revista are un nucleu constant de colaboratori: Alexandru Zub, Constantin Ciopraga, Al. Husar, Gavril Istrate, Mihai Cimpoi, Dumitru Irimia, Florin Faifer, Ioan Opriș, Mircea Colosenco, Simion Bogdănescu, Liviu Papuc, Codrin Liviu Cuțitaru, George Badarau, cărora li se adaugă la fiecare numar, scriitori, critici, cercetători tineri, universitari - din țară și din străinătate - membri ai cenaclurilor literare etc. Se difuzează în România și în străinătate.