HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Nașterea Maicii Domnului"- Colnicu
Denumire alternativă Biserica fostului schit Colnic
Datare 1752
Tip Biserică
Cultul ortodox
Judeţ Vâlcea
Localitate MOȘTENI
Comuna FRÂNCEȘTI
Protopopiat Protopopiatul Râmnicu Vâlcea
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Râmnicului
Mitropolie Mitropolia Olteniei
Cod oficial LMI 2004 VL-II-m-B-09831
Descriere Biserica a fost construită la 1752, ctitori fiind episcopul Climent al Râmnicului și protopopul Nicolae, nepotul episcopului. Biserica are planul dreptunghiular cu absida altarului poligonală (șapte laturi). Inițial a fost pictată de zugravii Dimitrie - iscălit pe icoana de hram din exterior la 1752, Grigore, Mihai și Ion. La 1838 a fost acoperită cu un strat nou de pictură de către popa Antonie. Ctitoria are pictură exterioară doar la pridvor.Cod LMI 1955 - 1916. În 1909, biserica a fost consolidată cu o centură perimetrală de fier.(vezi P.V.Năsturel, Biserici, mănăstiri și schituri din Oltenia, în Revista pentru istorie, arheologie și folclor, an. IV, 1913). Biserica se afla în anul 2008 într-o stare satisfăcătoare de conservare.