HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Toți Sfinții"
Denumire alternativă Biserica Călugăreasa
Datare 1822
Tip Biserică
Cultul ortodox
Judeţ Gorj
Localitate CĂLUGĂREASA
Comuna PRIGORIA
Protopopiat Protopopiatul Târgu Jiu
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Craiovei
Mitropolie Mitropolia Olteniei
Cod oficial LMI 2004 GJ-II-m-B-09266
Descriere Biserica "Toți Sfinții" - Călugăreasa a fost ctitorită de familia Bengeștilor la 1822 și pictată în același an. Biserica are fațadele pictate în întregime cu diverse scene și personaje. În Gorj, reprezentarea unor ctitori pe fațadele lăcașului de cult constituie o formulă iconografică specifică. Procedeul cunoaște o relativ largă răspândire, după 1820 el depășind granițele unui fenomen strict local. În acest caz, discursul pictural pare că face apel la figurile stilistice specific retoricii insistenței și repetiției - diafora* - în cazul reprezentării agăi Bekir pe fațada nordică a ctitoriei Bengeștilor de la Călugăreasa ( * = nuanțare a aliterației prin care imaginea sau forma repetată capătă prin context un înțeles deosebit de fin nunațat, diferit). Mica ctitorie a boierilor gorjeni din neamul Bengeștilor de la Călugăreasa, constituie un document complex datorat reprezentărilor exterioare. Pe fațada nordică sunt reprezentați cei ce "au ridicat" edificiul și care nu au mai avut loc în pronaos alături de familia ctitorului "de jure": Dinică isprăvnicelu, postelnicul Ioan, logofătul Modoveanu și în mod neașteptat " Bekir aga cel care a păzit curtea" (vezi Andrei Paleolog, Pictura exterioară din Țara Românească - secolele XVIII-XIX, Ed. Meridiane, 1984). În 2008, biserica se afla într-o stare bună de conservare.