II. PREZENTARE GENERALĂ

1. Introducere
2. Istoric al cercetărilor
3. Ctitori
4. Pictori-zugravi
5. Iconografie
6. Stilul brâncovenesc
7. Glosar


4. PICTORI-ZUGRAVI

     Chipurile zugravilor olteni sau semnăturile acestora dăinuie pe faţadele lăcaşurilor de cult. Dacă în Ţara Românească, comanda cantacuzină şi brâncovenească îi va face pe zugravii-pictori să iasă din anonimat, singurul orgoliu al zugravului - artist de sfârşit de Ev mediu este recunoaşterea frumuseţii şi calităţii artei sale. Dinu zugravu ot sud Gorj, Zugravul Radu ot Târgu Jiu, Oprea ot Craiova, Stanciu, Manole, Dinu ot Craiova şi calfele lor Dumitru şi Dumitraşcu, Gheorghe, Bănică şi Grigorie - elevi ai „şcolii lui Manole“, Constantin zograf ot Zmiorât şi Ilie zugrav ot Teiuş, Mihail diaconu şi Constantin, Ion Dumitru şi Andrei zugravi, Damaschin zugrav, Ioan şi Nicolae zugravi, popa Ioan zugravu şi Tudor zugravu şi Gheorghe, Alecse zugrav, Nicolae jugravu, Dumitru jugravu şi Dumitru ucenic fraţii Dozeşti zugravi, diaconu Anghel jugravu Dozescu cu ucenicii lui sunt "jugravii" de origine ţărănească ce constituiau echipe itinerante din Oltenia ce vor păstra tradiţia şi vor deveni adevăraţii „artişti“ ai genului. Zugravul picturilor murale exterioare din ţara Românească va deveni modern odată cu timpul, iar picturile lui vor deveni elaborate şi complexe, vor presupune un număr mare de cunoştinţe teologice, istorice, filozofice, dar niciodată nu va uita stilul tradiţional.