II. PREZENTARE GENERALĂ

1. Introducere
2. Istoric al cercetărilor
3. Ctitori
4. Pictori-zugravi
5. Iconografie
6. Stilul brâncovenesc
7. Glosar


3. CTITORII

     Ctitorii în Ţara Românească provin din toate păturile sociale: târgoveţi, mici negustori, meşteşugari, ţărani liberi (moşneni), vătafi de plai (conducătorii administrativi ai zonelor împărţite în plaiuri). A ridica ctitorii constituia un act de afirmare socială, iar moşnenii olteni deşi proveneau dintr-o clasa inferioară boierilor, se socoteau egali cu boierii în ceea ce priveşte dreptul de ctitorire. Ctitorii sunt "oamenii începutului de drum", martori şi direcţi participanţi la evenimente, la recâştigarea demnităţii personale, sociale, naţionale. Diversele modalităţi de reprezentare sau menţionare a ctitorilor şi donatorilor conferă picturii murale exterioare din Oltenia, din toată Ţara Românească valoarea unui document ctitoricesc de primă importanţă. Concluzionând întâlnim ctitori atât boieri, dar şi vătafi, căpitani, negustori, preoţi, păstori, ţărani liberi, cu alte cuvinte obştea moşnenească. Iar zugravilor olteni li se datorează mai mult decât altora echitatea ctitoricească, ei neuitându-i nici pe acei "care au ctitorit cu munca şi făr' de care nici o ridicare din temelie" nu ar fi fost posibilă.