HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Nașterea Maicii Domnului" a fostului schit Jgheaburi
Datare 1640, ref. 1827
Tip Biserică
Cultul ortodox
Judeţ Vâlcea
Localitate PISCU MARE
Comuna STOENEȘTI
Protopopiat Protopopiatul Râmnicu Vâlcea
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Râmnicului
Mitropolie Mitropolia Olteniei
Cod oficial LMI 2004 VL-II-m-B-09877
Descriere Biserica actuală a fost ridicată în 1827 de preoții din Cheia și Cacova cu ajutorul comunității locale pe locul ctitoriei lui Matei Basarab de la 1640. Printre ctitori sunt menționați logofătul Matei de numele căruia se leagă refacerea schitului în timpul lui Matei Basarab, mitropolitul Teofil, episcopii Ilarion și Antim Ivireanul. Ctitorii din secolul al XIX-lea sunt înfățișați în tabloul votiv: preotul din Cacova - Ioan Andronescu, preotul Ioan din Cheia și Daniil ieromonahul din Zmeuret. Conform inscripției semnate de Constantin zugravul din "Zmiorât", biserica a fost terminată în 1826, iar pictura în 1828, an ce se păstrează pe fațada de est prin semnătura zugravului "Ilie zugrav ot Teiuș". Biserica fostului schit Jgheaburi a fost pictată la 1828 de către Ilie din Teiuș și Constantin din "Zmeurătu", fără scene profane, fiind locaș mănăstiresc. Ctitoria are fațadele pictate în întregime. În anul 2010, biserica schitului se afla într-o bună stare de conservare.