HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Sf. Nicolae"
Datare 1812
Tip Biserică
Cultul ortodox
Judeţ Vâlcea
Localitate PADINA
Comuna AMĂRĂȘTI
Protopopiat Protopopiatul Drăgășani
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Râmnicului
Mitropolie Mitropolia Olteniei
Cod oficial LMI 2004 VL-II-m-B-09859
Descriere Biserica cu hramul "Sfântul Nicolae"a fost ridicată la 1812, ctitori fiind protopopul Dobre, soția sa Ioana și copiii lor Barbu și Maria, în timpul episcopului Nectarie. Lăcașul de cult a fost și pictat în același an de către Ioan Vătafu zugrav, Badea, Marica, Anghel diacon zugravi (cf. pomelnicului de la proscomidie - masă sau firidă în peretele de nord al altarului unde se săvârșește proscomidia - ceremonie pregătitoare euharistiei, ce constituie în depunerea - și eventual tocmai tăierea - pâinii și a vinului pe vasele de cult, și în ofertoriul propriu-zis; are loc înainte de proclamarea cuvîntului). Ctitoria a avut fațadele pictate în întregime cu diverse scene și personaje. Procedeul, provenind din Gorj, reprezentând ctitori pe fațadele lăcașului de cult, constituie o formulă iconografică specifică ce cunoaște o relativ largă răspândire, după 1820 el depășind granițele unui fenomen strict local. În acest caz, discursul pictural pare că face apel la figurile stilistice specific retoricii insistenței și repetiției cum ar fi: emfaza (acordarea unei importanțe deosebite unei figuri sau imagini), aliterația (repetarea unor imagini sau forme spre a produce un efect expresiv sau simbolic) și diafora (imaginea sau forma repetată capătă un înțeles fin nuanțat) (vezi Andrei Paleolog, Pictură exterioară din Țara Românească, secolele XVIII-XIX, Ed. Meridiane, București, 1984). Din păcate, în 2007-2008 a avut loc o intervenție neautorizată de restaurare a bisericii ceea ce a dus la dispariția picturilor exterioare, singurul loc în care au mai ramas picturi fiind pridvorul, dar și acestea intr-o stare avansată de degradare.