HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Intrarea în Biserică"
Datare 1791
Tip Biserică
Cultul ortodox
Judeţ Vâlcea
Localitate GORUNEȘTI, oraș BĂLCEȘTI
Protopopiat Protopopiatul Drăgășani
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Râmnicului
Mitropolie Mitropolia Olteniei
Cod oficial LMI 2004 VL-II-m-B-09772
Descriere Biserica cu hramul inițial "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul" a fost ridicată la 1791(1795 cf. altor surse) din dorința protopopului Cârstea Diculescu, Ancuței protopopeasa, Ioan diaconu, preotul Stan și Mărica preoteasa. Biserica are o icoană, pictată la 1799, reprezentându-l pe Sfântul Nicolae. Ctitoria are pictură exterioară doar la pridvor. Are planul în formă de treflă și a fost pictată la 1807 de către zugravul Nicolae, conform pomelnicului din proscomidiar - " diaconul Nicolae zugravul - pictor puțin dibaci - " ajutat de Dumitru (vezi Maria Golescu, Un arhitect român de la începutul veacului al XIX-lea: meșterul Ilie Gulie, în BCMI, 1943, fasc. 115-118, p.109). La sfârșitul anului 2008, biserica se afla într-o stare de degradare ce avansa, ea fiind și părăsită.