HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Sfinții Trei Ierarhi"
Datare 1797
Tip Biserică
Cultul ortodox
Judeţ Vâlcea
Localitate GENUNENI
Comuna FRÂNCEȘTI
Protopopiat Protopopiatul Râmnicu Vâlcea
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Râmnicului
Mitropolie Mitropolia Olteniei
Cod oficial LMI 2004 VL-II-m-B-09769
Descriere Biserica "Sfinții Trei Ierarhi" a fost ridicată la 1797, pe moșia lui Dimitrie Genuneanu, ctitori ai lăcașului de cult fiind arhimandritul Ștefan ( fratele lui Dimitrie) și popa Matei Mănăstireanu. Biserica a fost pictată la 1801 de Dinu (Constantin) zugrav din Craiova - Dinu ot Craiova -. Biserica se regăsește și în Lista Monumente Istorice 1955 având codul - 2072. În preajma începutului de secol XIX, echipa de zugravi condusă de Manole și Constantin (Dinu) realizează mari ansambluri de pictură exterioară ce confirmă nu numai talentul unor artiști desăvârșit formați profesional, dar și un limbaj plastic cultivat, un stil și o iconografie impecabilă.Creația lor constituie produsul mecenatului luminat profesat în mod constant de marii episcopi ai Râmnicului - Chesarie, Filaret și Nectarie - (vezi N.Ghika-Budești, Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia, Partea IV, Noul stil din veacul al XVIII-lea, Editura Datina Românească, Vălenii de Munte, 1936). Cu mici reparații, la sfârșitul anului 2008, biserica se afla într-o bună stare de conservare.