Referințe istorice

1504

(sfârșitul lui iun.)

Ștefan cel mare impune ca succesor pe Bogdan, fiul său și al Mariei munteanca

1504

Iulie 2

Moare Ștefan cel Mare. Cu însemnarea morții lui Ștefan cel Mare se împlinește prima creație literară laică a culturii române: Letopisețul de când cu voia lui Dumnezeu s-a început Țara Moldovei. Redactată din porunca, sub supravegherea, la curtea și, în unele pasaje, sub dictarea lui Ștefan cel Mare, această scriere deschide marea galerie a operelor istorice cu valoare literară care va face din cronică genul major al literaturii din epoca feudală. A fost copiată și prelucrată în mănăstiri (în limba slavonă, cele două variante putnene), în germană (cronica moldo-germană, încă din 1502) și polonă (cronica moldo-polonă). A fost utilizată pentru însemnările de istorie moldovenească; din Voskresenskaia Letopis (cronica moldo-rusă).

1508

Apr.

Mihnea este instalat domn al Țării Românești de către Mehmed-beg, pașă de Nicopole.

 

Nov. 10

Apare din ințiativa lui Radu cel Mare Liturghierul slavon tipărit de călugărul Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească și urmează un Octoih (1510) și un Evangheliar (1512).

1510

Febr.

Vlăduț, fiul lui Vlad Călugărul, devine domn al Țării Românești, cu concursul boierilor Craiovești. Noul domn și Craioveștii își jură reciproc credință luând garant pe Mehmed-beg.

 

Mart. 12

Mihnea este asasinat la Sibiu de rivalul său Danciul și de sârbul Dimitrie Iacșici.

1511

Aug.17

Vlãduþ, domnul Þãrii Românești, depune jurãmânt de credinþã regelui Vladislav al Ungariei și-i cere sprijinul în lupta antiotomanã.

 

Dec. 27

Conflict între Vlăduț și Craiovești. Boierii Craiovești, scoși din sfatul domnesc trec Dunărea și fac apel la Mehmed-beg.

1512

 

Pe latura de nord a catedralei din Alba Iulia, a fost construită capela Lazo, cel mai reprezentativ edificiu transilvănean în stilul renașterii.

1512

Ian.23

Mehmed-beg și boierii Craiovești îl înfrâng pe Vlăduț la Văcărești; domnul este prins și decapitat.

1512-1517

 

Din porunca lui Neagoe Basarab, s-a construit biserica episcopală din Curtea de Argeș. Construită în întregime din piatră fățuită, ea prezintă un plan complex rezultând din dezvoltarea spațiului funerar care încadrează pronaosul; are patru turle și o foarte abundentă decorație sculptată de inspirație caucaziană și musulmană.

Reconstruirea mănăstirii Snagov, important monument al epocii lui Neagoe Basarab, edificiul de tip athonit, cu o remarcabilă decorație de cărămidă aparentă

1514

 

Neagoe Basarab sprijină încercarea pretendentului Trifăilă de a lua domnia Moldovei. Războiul țărănesc din Transilvania de sub conducerea lui Gheoghe Doja.

1518-1521

 

Neagoe Basarab redactează Învățăturile către fiul său Teodosie, cea mai importantă operă a literaturii române în limba slavonă. Adevărată enciclopedie a evului mediu românesc, ea este una dintre cele mai importante scrieri europene din sec. XVI

1520

 

Gavriil Protul scrie din porunca lui Neagoe Basarab Viața și traiul sfinției sale părintelui nostru Nifon Patriarhul Țarigradului, aparând ca gen literar hagiografiei, dar fiind în realitate o scriere cu scopuri politice, un pamflet împotriva adversarilor lui Neagoe și un panegiric al domniei acestuia.

Iul. 9

Prima hotãrnicie pãstratã privind fixarea hotarului dintre Transilvania și Þara Româneascã în nordul Olteniei.

1521

Iun.29-30

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung către Johannes (Hans) Benkner, judele Brașovului; primul text care s-a păstrat în limba română;.

 

Oct.

Pretendentul Dragomir Călugărul, care își ia numele de Vlad Voievod dispută domnia lui Teodosie și îl înfrânge la Târgoviște. Mehmed-beg intervine, înfrânge pe Vlad și îl decapitează.


[ Back ] [ Index ] [ Next ]