Europa în timpul lui Neacsu

Copernic, (Kopernik Mikolaj),1473-1543, astronom polonez care a fundamentat științific teoria heliocentrică a lumii. A publicat în 1510 lucrarea "Commentariolus" (Mic comentariu) în care și-a expus ideile legate de formarea sistemului solar afirmând că planetele și sistemul solar se rotesc în jurul Soarelui (situat în centrul Universului) și în jurul propriilor axe. Idei pe care le-a dezvoltat în lucrarea "De revolutionibus orbium coelestium" (Despre mișcările de revoluție ale corpurilor cerești),1543, care mai cuprinde și un catalog de stele.

Erasm din Rotterdam, (Erasmus Desiderius Rotterdamus), pseudonimul lui Gerhard Garhards ,1466-1536, umanist olandez din epoca Renașterii. În panfletele și în scrierile sale satirice, dintre care cea mai cunoscută este Elogiul nebuniei (1509), Erasm a satirizat societatea feudală, a condamnat fanatismul religios și a demascat ignoranța clerului. Prin atacurile sale la adresa papalității, a bisericii și a teologiei oficiale, prin programul său de reformare a religiei creștine, care preconiza întoarcerea la izvoarele evanghelice inițiale, prin editarea Noului Testament în limba greacă și comentarea filologică a textului acestuia, Erasmus a contribuit la pregătirea Reformei. Este și autorul unor scrieri pedagogice prin care revendica o disciplină blândă și încurajarea activității independente a copiilor.

Machiavelli Niccolo, (1469-1527), gânditor politic, istoric și scriitor. A fost cancelar și secretar de stat al Consiliului seniorilor din republica Florența (1488-1512), participând activ la toate marile evenimente ale timpului său. În1512 o dată cu revenirea la putere, în Florența, a familiei Medici, a fost exilat la San Casciano (1512-1519) unde și-a scris cele mai de seamă lucrări. În opera sa fundamentală "Il Pricipele" (Principele) Machiavelli a susținut necesitatea unificării Italiei sub egida monarhiei absolute; el considera că pentru realizarea acestui scop suveranul poate folosi orice mijloc inclusiv înșelăciunea, violența și crima. De aici expresia de machiavelism pentru desemnarea lipsei de scrupule în alegerea mijloacelor folosite în atingerea unui scop. În ultimii ani ai vieții a scris "Istorii florentine", în 8 cărți, operă care îl situează printre creatorii istoriografiei Renașterii în Italia.

Morus, Thomas (1478-1535), gânditor umanist și om de stat englez, unul dintre întemeietorii socialismului utopic. A fost președinte al Camerei Comunelor (1523-1529)și lord cancelar (1529-1532). Împotrivindu-se reformelor bisericești ale lui Henric al-VIII-lea a fost închis și executat. În lucrarea "Utopia" (1516) arată că proprietatea privată este izvorul tuturor relelor sociale. Descrie o societate ideală în care munca este obligatorie pentru toți iar producția și consumul sunt reglementate rațional de stat. Timpul liber este consacrat științelor și artelor; copii de ambele sexe primind o educație egală.


[ Back ] [ Index ] [ Next ]