Relatiile comerciale cu orașul Brașov în secolul al XVI-lea

Activitatea tipografiei în limba română condusă de Coresi la Brașov se explică în mare parte prin legăturile acestui centru meșteșugăresc și comercial cu Țara Românească și cu Moldova, mai ales cu cea dintâi. Publicarea cărților bisericești în limba română nu este o problemă de pură istorie ardeleană, ea se leagă de istoria Țării Românești și în parte și de a Moldovei. Nu este o întâmplare că, dintre toate orașele românești ardelene, acela în care s-a dezvoltat în forme consecvente și mai importante răspândirea cărții românești în a doua jumătate a veacului al XVI-lea a fost Brașovul. Aceasta înseamnă că principalul centru al revoluției culturale din acea vreme a fost, ca să zicem așa, un centru interromânesc, un centru de legătură între țările române. Tipografia condusă de Coresi a fost adusă la Brașov din Țara Românească, el însuși era un meșter tipograf din acea țară, și avem dreptul să afirmăm, ținând seama de poziția economică a Brașovului, că și cărțile tipărite de dânsul au fost deopotrivă destinate și Transilvaniei și țărilor de peste munți.

Nu este necesar să refacem aici istoria legăturilor comerciale ale Brașovului cu Țara Românească și cu Moldova. Ele sunt bine cunoscute, ceva mai puțin cunoscute pentru a doua jumătate a veacului al XVI-lea, față de prima jumătate, pentru care avem un studiu foarte bun și o documentare mult mai bogată. Din cercetarea acestor legături reținem următoarele trăsături caracteristice, care ne pot folosi la explicarea fenomenului cultural, pe care îl studiem. În primul rînd, avem dreptul să afirmăm că, în privința frecvenței cercetării negustorilor, a volumului comerțului, Brașovul este cel mai important centru comercial de legătură cu Țara Românească și cu Moldova. Acest comerț are și a avut și în veacurile precedente, un carater special; este vorba de schimbul între produse meșteșugărești, arme de metal, unelte și alte fabricate, frânghii, căruțe etc., vândute de meșteșugarii și negustorii din Brașov, în schimb pentru produse brute ale bogăției animale din Țara Românească; vitele, pieile, peștele, ceara.


[ Back ] [ Index ]