Relatiile comerciale cu orașul Brașov în secolele XIV-XVI

În sec. XIV-XVI, legăturile economice dintre Moldova, Țara Românească și Transilvania, au fost intense. Acest fapt se datorește dezvoltării lor economice și așezării de-a lungul drumurilor comerciale de tranzit care legau în această perioadă apusul și centrul Europei de gurile Dunćrii și Marea Neagră; pe aceste căi se scurgeau de la apus spre răsărit produsele meșteșugărești - postavuri, unelte, arme, "mărunțișuri" ale Țărilor de Jos, Germaniei, Cehiei, iar de la răsărit spre apus mărfurile orientale - mirodenii, țesături, obiecte de podoabă, ale Orientului Îndepărtat și Apropiat. Schimbul de mărfuri dintre Țara Românească, Moldova și Transilvania a determinat o puternică interdependență economică între cele trei țări române.

Legăturile comerciale dintre cele trei țări, inclusiv comerțul de tranzit, se realizau îndeosebi prin cele trei mari centre meșteșugărești și comerciale de hotar ale Transilvaniei: Sibiul, Brașovul și Bistrița, a căror dezvoltare economică, privilegii comerciale și așezare geografică favorabilă le-a dat posibilitatea să joace un rol însemnat în relațiile economice. Precizare: în privința relațiilor comerciale transcarpatice, Sibiul era orientat aproape numai spre Țara Românească, Bistrița numai spre Moldova, iar Brașovul, prin așezarea sa geograficć, în sud-estul Transilvaniei, avea strânse legćturi de negoț atât cu Țara Românească cât și cu Moldova. Drept urmare, Brașovul a jucat rolul economic de piață comună pentru cele trei țări române și de loc de întâlnire a participanților la negoț, munteni, moldoveni și transilvćneni.

Brașovul era piață de desfacere pentru produsele naturale moldo-române și centru de aprovizionare cu unelte meșteșugărești și agricole și cu arme a Țării Românești și Moldovei. Iată cum înțelegeau oameni vremii, importanța economică a Țării Românești pentru Brașov și Țara Bârsei - avem scrisoarea din 1558 a marelui vornic muntean Stănilă, în care acesta scrie brașovenilor: "știți bine că fără noi, voi nu puteți fi și țara voastră, Țara Bârsei, fără țara noastră, nu poate." Alte câteva date sunt grăitoare: la începutul sec. al XVI-lea, valoarea comerțului Brașovului cu Țara Românească și Moldova, se ridica, potrivit datelor registrului vigesimal din 1554, la 167.000. de florini aur, iar la mijlocul sec. XVI, potrivit datelor registrului vigesimal din 1554, la Brașov s-au întâlnit 1.070 de participanți la negoț din 171 de localități, din Țara Românească, Moldova și Transilvania, care au efectuat 2.866 de transporturi.

Chiar lupta pentru piață, din secolele XV-XVI, între negustorii brașoveni pe de o parte și cei moldo-munteni pe de altă parte, este una din formele de manifestare a înlănțuirii intereselor lor economice. De pildă, prin 1431-1432, Vlad Dracul, pe atunci pretendent la tronul Țării Românești, cerea brașovenilor să-i îngăduie să poprească la Brașov negustori moldoveni pentru mărfurile sale confiscate în Moldova. Astfel, Brașovul a devenit pivotul de bază în relațiile economice existente între cele trei țări; el a dobândit în sec. XV-XVI rolul de piață comună, devenind primul element constitutiv al pieței interne în formare a celor trei țări române.

La mijlocul sec. XVI, în 1550, Gheorghe Reichersdoffer caracteriza Brașovul, pe bună dreptate, "piața principală a popoarelor vecine și asemenea unui loc de desfacere comun al tuturor bunurilor", iar în 1565, Giovanni Andrea Gromo relata că la Brașov "se adună toate popoarele vecine, ca într-o piață comună de mărfuri".

Text dupa Radu Manolescu, Comerțul Țării Românești și Moldovei cu Brașovul (secolele XIV-XVI).
[ Back ] [ Index ] [ Next ]