Cursul internaţional de vară

Museum and the Internet:

Presenting Cultural Heritage Resources on-line

[Muzeul şi Internetul: prezentarea resurselor de patrimoniu cultural on-line]

  la Buşteni, 20 - 26 septembrie 2004

organizat de CIMEC cu sprijinul proiectului EPOCH- Reţeaua de cercetare de excelenţă în utilizarea noilor tehnologii pentru patrimoniul cultural  

    În ultimii ani multe muzee şi-au făcut situri web, fie din proprie iniţiativă, fie la sugestia unei alte organizaţii. Cu toate acestea, puţine muzee realizează cu adevărat importanţa prezenţei lor pe Internet. Multe situri de muzee nu sunt actualizate cu regularitate şi în genral, nu prea se ştie cum să se prezinte colecţiile muzeale şi alte resurse de patrimoniu cultural pe web într-un mod inteligibil şi sugestiv.

Mai ales muzeele mici sau mijlocii şi organizaţiile de patrimoniu cu personal puţin şi bugete limitate sunt într-un fel victimele acestei discriminări digitale. Ele nu au cunoştinţele şi asistenţa tehnică necesară să realizeze pagini web şi să le integreze în reţele şi în proiecte de patrimoniu mai ample. Adesea nici muzeele mari nu ştiu să utilizeze potenţialul noilor tehnologii informatice şi de comunicare.

Cursul pe care vi-l propunem doreşte să ofere o perspectivă generală asupra experienţei câştigate în diverse proiecte româneşti şi europene de prezentare a muzeelor şi patrimoniului cultural pe Internet; probleme şi soluţii pentru accesul la informaţie pe Internet, atât în găsirea resurselor relevante cât şi în atragerea vizitatorilor pentru instruire şi destindere; noţiuni de bază privind selectarea materialului, proiectarea conţinutului unui sit web de patrimoniu cultural, adresarea către diverse grupuri de vizitatori şi întreţinerea resurselor de patrimoniu cultural digital.

Cursul Muzeul şi Internetul: prezentarea resurselor de patrimoniu cultural on-line se adresează în special muzeografilor, directorilor de muzee, arheologilor şi altor specialişti de patrimoniu interesaţi din Europa Centrală şi Est-Centrală, care au cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi de limba engleză. Cursul este interdisciplinar şi transnaţional. Prelegerile şi demonstraţiile vor fi însoţite de ateliere practice. Participanţii sunt chiar îndemnaţi să aducă întrebări şi teme concrete din instituţiile lor.  

Programul preliminar al cursului:  

 - Pagini de muzee pe web: ce, de ce, cum; experienţe, proiecte, exemple;

- Internet de suprafaţă versus Internet de profunzime: pagini statice şi dinamice;

- conţinutul unui sit web şi instrumente de realizare;

-  actualizarea, comunicarea, interactivitatea: expoziţii virtuale, publicare electronică şi biblioteci digitale;

-  cataloage de colecţii muzeale on-line: a sursă de referinţă pentru specialişti şi un instrument de instruire pentru public;

- siturile arheologice, săpăturile şi rezervaţiile culturale şi naturale: descoperire şi educaţie pentru protejare;

- reţele şi portaluri de patrimoniu; patrimoniul european pe web;  

- cum să găseşti şi să fii găsit pe Internet.  

          La sfârşitul cursului participanţii vor înţelege mai bine potenţialul Internetului pentru muzee şi patrimoniul cultural şi vor fi mai bine pregătiţi pentru a valorifica resursele de patrimoniu pe suport digital pentru sporirea audienţei şi realizarea misiunii muzeului sau instituţiei lor de patrimoniu. Toţi participanţii vor primi o adeverinţă de participare.  

Condiţii de participare  

Cursurile se vor ţine în principal în limba engleză. Estimăm 25 - 30 de participanţi şi 5 - 6 lectori invitaţi.

Taxa de participare este de €400 şi include suportul de curs, cafele şi răcoritoare în pauze, vizite la muzee. Cazarea şi masa costă cca. 450.000 - 800.000 de persoană pe zi. Pentru participanţii români acceptaţi la curs, în limita locurilor disponibile, oferim burse care acoperă integral taxa de participare, cazarea şi masa pe perioada cursului. Cheltuielile de transport sunt suportate de către participanţi. Pentru participanţii străini se pot acorda burse din fondurile proiectului EPOCH.  

Deoarece numărul de locuri este limitat, vă rugăm să trimiteţi cererea dvs. de participare, confom formularului de înscriere, până la 30 iunie a.c., prin e-mail, pe adresa coordonatorului de curs:

d-na Irina Oberländer-Târnoveanu, director adjunct,  irina@cimec.ro

sau prin fax, la CIMEC, la numărul de telefon 021 - 340.06.69.